Browsing by Author กำธร พฤกษานานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4 to 7 of 7 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2550เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์; รัฐจักร รังสิวิวัฒน์; ปราณี นำชัยศรีค้า; วิชชุดา อานนท์กิจพานิช; ประมวล วีรุตมเสน
2551เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์; รัฐจักร รังสิวิวัฒน์; ปราณี นำชัยศรีค้า; วิชชุดา อานนท์กิจพานิช; ประมวล วีรุตมเสน
2554เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อน : รายงานวิจัยกำธร พฤกษานานนท์; รัฐจักร รังสิวิวัฒน์; ปราณี นำชัยศรีค้า; วิชชุดา อานนท์กิจพานิช; ประมวล วีรุตมเสน
2548เซลล์ต้นกำเนิดตัวอ่อนในมนุษย์และการโคลนนิ่งเพื่อการรักษาสรภพ เกียรติพงษ์สาร; กำธร พฤกษานานนท์; ประมวล วีรุตมเสน