Browsing by Author กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 25 of 25 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2555การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่ในระบบการผลิต ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อพิจารณาถึงการแกว่างของกำลังไฟฟ้าและความถี่ฉัตรตฤณ ทองแสวง
2553การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเพื่อช่วยลดการแกว่งของกำลังไฟฟ้าอัญชลี ประภัสสรพิทยา
2555การหาขนาดที่เหมาะสมของแบตเตอรี่ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเมื่อพิจารณาถึงการแกว่งของกำลังไฟฟ้าและความถี่ชุติธัม อาภาพิพัฒน์
2553การแก้ไขความแออัดของระบบส่งโดยพิจารณาการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญายุคลธร บรรเทิง
2552แผนการปลดโหลดอย่างเหมาะสมในสภาวะผิดปกติโดยคำนึงถึงปัญหาเสถียรภาพทางแรงดันบัณฑิต เจริญพันธ์