Browsing by Author กุลยศ อุดมวงศ์เสรี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 25  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การกำหนดขนาดกำลังผลิตสำรองที่เหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยธนวรรธน์ จงพิพัฒน์มงคล
2559การกำหนดขนาดของแบตเตอรี่ที่เหมาะสมในระบบผลิตไฟฟ้าโดยคำนึงถึงอัตราการเปลี่ยนแปลงของโหลดและการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนพัทธพล อั้นจุกฉุน
2560การกำหนดขนาดแบตเตอรี่ที่เหมาะสมเพื่อใช้เป็นระบบพลังงานสำรองในระบบผลิตไฟฟ้าพชรพล สกุลสุธีบุตร
2550การกำหนดตำแหน่งเครื่องวัดและการปรับปรุงวิธีการประมาณสถานะของระบบไฟฟ้ากำลังณัฐพล ตาทิคุณ
2553การกำหนดราคาประกันไฟฟ้าสำหรับการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญาอรรณพ นิจอนันต์
2551การจัดสรรกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบส่งสำหรับระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสม ระหว่างการซื้อขายผ่านตลาดกลางและการซื้อแบบคู่สัญญากานต์ วงษ์ปาน
2552การจัดสรรค่าบริการระบบส่งไฟฟ้าสำหรับระบบการซื้อขายไฟฟ้าแบบผสมระหว่างการซื้อขายไฟฟ้าผ่านตลาดกลางและการซื้อขายไฟฟ้าแบบคู่สัญญาวริษฐ์ อั้นทอง
2553การจัดสรรเชื้อเพลิงอย่างเหมาะสมสำหรับระบบผลิตไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมวัชรินทร์ ยกย่อง
2551การจัดเรียงสายป้อนในระบบจำหน่ายเพื่อลดพลังงานไฟฟ้าสูญเสียโดยอาศัยขั้นตอนวิธีพันธุกรรมศุภศิษฐ์ ศรีสวัสดิ์นุภาพ
2550การประเมินความสามารในการส่งผ่านกำลังไฟฟ้าระหว่างพื้นที่ณพฤกษ์ พิมพ์สาร
2542การประเมินความเชี่อถือได้ในระบบไฟฟ้ากำลังขนาดใหญ่ โดยใช้วิธีการจำลองเหตุการณ์มอนติคาร์โลและการแบ่งแยกโครงข่ายกุลยศ อุดมวงศ์เสรี
2555การประเมินค่ากำลังผลิตพึ่งได้ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฉัตรบดินทร์ นาคศรีสุข
2551การประเมินค่าส่วนเผื่อสำหรับความเชื่อถือได้ของการส่งไฟฟ้าระหว่างพื้นที่กันตภณ ขัมพานนท์
2550การประเมินผลกระทบของ UPFC ที่มีต่อความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังวิทยา สุริยาสกล
2557การวางแผนการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในไมโครกริดที่มีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน พลังงานความร้อนร่วม และระบบกักเก็บพลังงานชานนท์ ธรรมศร
2553การวางแผนกำลังรีแอคทีฟที่คำนึงถึงผลตอบแทนสมภพ กนกบรรณกร
2553การวางแผนขยายระบบส่งไฟฟ้าโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมกริช ยิ้มชื่น
2556การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่ชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ์
2559การวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าโดยพิจารณาเงื่อนไขเชิงพื้นที่และการตอบสนองของโรงไฟฟ้าต่อการเปลี่ยนแปลงของโหลดศศิภา วงษ์สุรไพฑูรย์
2560การวิเคราะห์ผลประโยชน์และต้นทุนของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคาร่วมกับแบตเตอรี่บรมัตถ์ ต่างวิวัฒน์