Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 25 to 44 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556กรอบงานสำหรับการระบุผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความต้องการเอกพล อินทร์ภิรมย์
2558กรอบงานสำหรับตรวจจับและจัดลำดับข้อบกพร่องของซอฟต์แวร์ในชุดข้อมูลไม่สมดุลธีรวิทย์ เชยกีวงศ์
2554กรอบงานสำหรับพอร์ทัลข้อมูลเรื่องความมั่นคงของเว็บไซต์สำหรับเจ้าของกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์
2551กรอบวิธีการบริหารความเสี่ยงสำหรับโครงการก่อสร้างในประเทศไทยธิดารัตน์ พ้นภัย
2556กรอบสำหรับพัฒนาการนำ BIM ไปปฏิบัติเชิงกลยุทธ์และการประเมินผลความสมบูรณ์ขององค์กรสำหรับเจ้าของโครงการก่อสร้างสราวุธ ลีลเดชกุล
2554กรอบแนวคิดการวิเคราะห์คุณภาพการให้บริการของระบบขนส่งทางรางในเขตเมืองเกริกฤทธิ์ ศรีรุ่งวิกรัย
2555กระบวนการขจัดรอยขีดข่วนบนภาพคิวอาร์โค้ดกมล หอมขจร
2551กระบวนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลภาสิต บุณยเกียรติ
2551กระบวนการจัดการอินซิเด้นท์ และการจัดการปัญหาสำหรับการสนับสนุนบริการตามมาตรฐานไอทิลขจรวุฒิ น้อยอนุสนธิกูล
2550กระบวนการพัฒนาแบบจำลองพฤติกรรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อภิชย์ เหมาคม
2556กระบวนการร่วมของโคอะเลสเซอร์ไฟฟ้าเคมี และอัลตราฟิลเตรชันสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันสุรีย์พร เบญจประดิษฐ์
2553กระบวนการสร้างเมมเบรนฝังไมโครคอยล์และการศึกษาสมรรถนะในการใช้งานเป็นแอคชัวเอเตอร์แบบแม่เหล็กไฟฟ้าภากร นนทิวัฒน์วณิช
2529กระบวนการหมักอาซีโตน-บิวทานอล จากมันสำปะหลังจิรกานต์ เมืองนาโพธิ์; สุวัฒนา พวงเพิกศึก; วรพัฒน์ อรรถยุกติ; ชัยฤทธิ์ สัตยาประเสริฐ
2544กระบวนการออกแบบอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้อุปกรณ์ตรวจรู้แรงสำหรับหุ่นยนต์ที่มีสมรรถนะเหมาะสมที่สุดตรัยวิทย์ วงศ์อภิวัฒนกุล
2545กระบวนการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยใช้แนวทาง R&Mศรีสิทธิ์ เจียรบุตร
2560กระบวนการเลือกเส้นทางของทีซีพีแบบหลายเส้นทาง ในเครือข่ายที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์จิรศักดิ์ จุลวัจน์
2556กระบวนการแนะนำการเชื่อมโยงของบทความในวิกิพีเดียภาษาไทยสมภพ เซี่ยงคิ้ว
2559กระบวนการโคอะเลสเซอร์ร่วมกับกระบวนการเมมเบรนสำหรับบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันจากชุมชนชินวัฒน์ ชัยกูล
2552กระบวนการโคเอเลสเซนซ์สำหรับบำบัดน้ำมันหล่อลื่นในน้ำเสีย โดยเส้นใยสเตนเลสและเส้นใยสเตนเลสที่ปรับปรุงพื้นผิววุฒิวัต หล่อตระกูล
2544กระบวนการไมโครฟิลเตรชันในการผลิตน้ำประปานลินี เหลืองรังรอง, 2520-