Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4072 to 4091 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557คุณลักษณะคลื่นสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวระยะไกลในประเทศไทยอภินันท์ ตั้งเสริมวงศ์
2550คุณลักษณะด้านสมบัติเชิงกลและคุณภาพน้ำโลหะของโลหะผสมทองแดงไร้ตะกั่ววันทนี สิทธิหล่อ
2545คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของก๊าซ Sulphur hexafluoride-Nitrogen ภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอปิณฑ์คเณศ ล้ำเลิศประเสริฐ, 2521-
2546คุณลักษณะแรงดัน-เวลาของน้ำมันหม้อแปลงภายใต้แรงดันอิมพัลส์ฟ้าผ่ามาตรฐานในสนามไฟฟ้าไม่สม่ำเสมอกฤษวัฒน์ ทองแกมแก้ว
2555คุณลักษณะและความเข้ากันได้ทางชีวภาพของ ไฟโบรอินจากไหมบ้านสายพันธุ์ต่างๆกันยาลักษณ์ แก้วประสิทธิ์
2544คุณสมบัติการไหลซึมของของไหลที่มีสารปนเปื้อนผ่านวัสดุผสมระหว่างทรายกับเบนโทไนต์บดอัดโกวิทย์ ทศศิริ, 2521-
2549คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวมนิรันดร์ ศรีสุข
2549คุณสมบัติของแผงกั้นเสียงที่ใช้วัสดุเหลือทิ้งภูมิใจ ประเสริฐกุลวงศ์
2545คุณสมบัติทางวิศวกรรมของกากของเสียจากอุตสาหกรรมกระดาษกฤติยา ไชยม, 2520-
2542คุณสมบัติเชิงกลและปัจจัยการฉีดขึ้นรูปสำหรับโพลิเมอร์ ผสมระหว่างโพลิโพรพิลีน และโพลิเอมีด-6 ที่มีเอทิลีน-โพรพิลีน-ไดอีน โคโพลิเมอร์เป็นตัวช่วยผสมศรีสัจจา วิทยศักดิ์
2554คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสมมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2553ค่าการจราจรสำหรับการวางแผนและออกแบบทางหลวงแผ่นดินในประเทศไทยเสาวภา มณีเย็น
2554ค่าจลนพลศาสตร์ของการผลิตแก๊สชีวภาพจากการย่อยสลายแบบไร้อากาศของน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมันกิตติธัช อาจศิริ
2551ค่าจลนพลศาสตร์ของน้ำเสียชุมชนและแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียช่องนนทรีธงชัย นิรันดร์วงศ์วาน
2553ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียหนองแขมคณิน ตุงคะเสน
2551ค่าจลนพลศาสตร์และแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของโรงบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมจักรกฤษณ์ จตุรภัทรโภคิน
2555ค่าตัวคูณความต้านทานสำหรับการประเมินค่ากำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มตอกเฉลิมพล วิเศษทุม
2545ค่าลักษณะสำคัญแบบคงทนต่อสัญญาณรบกวนของการรู้จำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้เทคนิคลดสัญญาณรบกวนแบบปรับตัวได้ณัฐพล อุ่นศรี, 2520-
2543ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทางบนทางหลวงสองช่องทางจราจรในระเทศไทยวิสูตร แสงอรุณเลิศ, 2519-
2543ค่าเทียบเท่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคลสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร บนทางหลวงหลายช่องทางจราจรในประเทศไทยวิรัช หิรัญ