Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4112 to 4131 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2542ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการสิ่งประดิษฐ์วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ
2549ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลข้อมูลจีพีเอสแบบจุดเดี่ยวความละเอียดสูง : รายงานเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
2547ซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลเส้นฐานจีพีเอส : รายงานเฉลิมชนม์ สถิระพจน์
2556ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนสำหรับการพยากรณ์ราคาตราสารอนุพันธ์สุวัชร์ ภิญโญพันธ์
2559ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนหลายประเภทโดยใช้เอนโทรปีและค่าประมาณความผิดพลาดโดยนัยทั่วไปพิตติพล คันธวัฒน์
2546ซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีนแบบหลายประเภทโดยการแตกครึ่งแบบสมดุลณรงค์ บุญสิริสัมพันธ์
2545ซิมูเลเตอร์ของการควบคุมเตาเผาและเครื่องปฏิกรณ์เกิดศิริ ศิริรัตนกุลชัย
2544ซิมูเลเตอร์สำหรับการฝึกอบรมพลวัตและการควบคุมหอกลั่น : รายงานมนตรี วงศ์ศรี
2555ซีแมนติกเว็บเบราเซอร์ในรูปแบบมายด์แม็ปจุลเทพ นันทขว้าง
2550ฐานข้อมูลการสั่นไหวของพื้นดินเนื่องจากแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ในประเทศไทยมาณพ เจริญยุทธ
2558ฐานข้อมูลทางวิศวกรรมธรณีเทคนิคของชั้นดินกรุงเทพสำหรับการออกแบบฐานรากเสาเข็มกมลรัตน์ งามเจริญ
2555ฐานข้อมูลแผ่นดินไหวสำหรับใช้ในการออกแบบอาคารภควัสน์ มีนชัยนันท์
2551ดัชนีสมรรถนะระบบและการวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเกียรติชัย เสนา
2546ดินเผาดูดซับจากดินเหนียวและขี้เลื่อยเพื่อดูดซับแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์กิตตินันท์ คงสืบชาติ, 2517-
2556ดีไฮเดรชันของเอทานอลโดยใช้แกมมาอะลูมินาที่ปรับปรุงด้วยโบรอนและแกลเลียมบงกช ทองประดับ
2552ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกลพูนลาภ เมฆเข็มทอง
2546ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีกรรณวัฒน์ สมสังข์
2552ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกลธนะชัย วิภาวรศิลป์
2551ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทูสำหรับระบบไม่เชิงเส้นกิตติสุข สระแก้ว
2546ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้นเกียรติขจร วรปรัชญา