Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4143 to 4162 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544ตัวสังเกตฟัซซีลดอันดับ สำหรับแบบจำลองฟัซซี ทาคางิ-ซึเงะโนะทรงกรด ธิราชัย
2556ตัวอ่านบาร์โค้ดผลิตภัณฑ์บนมือถือสำหรับคนตาบอดไทยนิตต์ชญาณ์ เจตจารุรัชต์
2557ตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์ใช้แล้วสำหรับปฏิกิริยาของเอทานอลวีรพัฒน์ วิวัฒโนดม
2555ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2554ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2556ตัวแบบการตัดสินใจซื้อความจุที่ว่างของเที่ยวรถที่บรรทุกไม่เต็มคันเพื่อขายต่อวิษณุ สามเมือง
2556ตัวแบบการตั้งค่าบริการสำหรับกิจการซื้อขายความจุรถบรรทุกจักรพันธุ์ ชินเกียรติสกุล
2559ตัวแบบเครือข่ายสำหรับปัญหาการบริหารคลังและจัดเส้นทางเดินรถภายใต้รูปแบบการกระจายสินค้า 3 ลำดับขั้นกันต์ เจริญชลวานิช
2556ตัวแปลงแผนภาพกิจกรรมสำหรับรูปแบบมาตรฐาน เอ็กซ์เอ็มไอธนกฤต เจริญรัตนากร
2556ตัวแปลภาษาบนเว็บที่ทำงานบนเครื่องผู้รับบริการกมลลักษณ์ สุขเสน
2556ตัวแปลภาษาสำหรับแผนภาพคอมโพเนนท ยูเอ็มแอล ไปยังภาษาแอคมีชุมพล โมฆรัตน์
2558ตำแหน่งเชิงมุมของเจ็ตควบคุมตามแนวเส้นรอบวงที่เหมาะสมต่อการเหนี่ยวนำการผสมของเจ็ตในกระแสลมขวางเชาวน์วัฒน์ เต็กฮวด
2554ต้นทุนการให้เบริการในโครงข่ายการขนส่งด้วยรถบรรทุกแบบไม่เต็มคันศิริรัตน์ นุชเครือ
2552ต้นทุนฐานกิจกรรมและการวัดประสิทธิภาพการใช้รถบรรทุกสำหรับการขนส่งแบบเต็มคันนราธิป ธนบดีธาดา
2546ต้นทุนโลจิสติกส์ภาคพื้นดินของสินค้าบรรจุตู้ที่ขนส่งทางทะเลธาดา อาภาธณานุวัติ
2544ต้นแบบฐานข้อมูลของระบบค้นคืนภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารกัลยา พวงสมบัติ
2551ต้นแบบระบบการสังเคราะห์ความเร็วเฉลี่ยของการจราจรบนถนนโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสสุวิทย์ ภูมิฤทธิกุล
2546ต้นแบบระบบอ่านค่าพลังงานจากเครื่องวัดพลังงานไฟฟ้าโดยอัตโนมัติด้วยแสงอินฟราเรดพิศิษฐ์ รัตตไพศาล
2543ต้นแบบสำหรับการตรวจสภาพการฝังอัญมณีบนตัวเรือนแหวนพิพัฒน์ ไพศาลภาณุมาศ
2548ต้นแบบเครื่องเจียระไนอัญมณีความเร็วสูง : รายงานวิจัยจิตรา รู้กิจการพานิช; คมสัน จิระภัทรศิลปะ