Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4571 to 4590 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2556ยูเอ็มแอลโปรไฟล์สำหรับแบบรูปการทนต่อความผิดพร่องสำหรับระบบอิงบริการอรอนงค์ องค์ศิริพร
2542รถไฟเพื่อให้บริการท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2พงษ์พันธ์ จั่นเงิน
2559ระดับการให้บริการภายใต้กระแสจราจรที่มีจักรยานยนต์ร่วมกับยานพาหนะชนิดอื่นอรณิชา มัจฉาฉ่ำ
2553ระดับของภาษายอมรับได้-เค และความสามารถในการเรียนรู้อนุชิต จิตพัฒนกุล
2547ระบบการคำนวณแบบกระจายบนเครือข่ายเพียร์-ทู-เพียร์สำหรับกลุ่มงานการคำนวณโดยใช้โมเดลแบบซุปเปอร์เพียร์เกษม ตริตระการ, 2524-
2542ระบบการค้นหาภาพอาชญากรชัย สงวนสิน
2558ระบบการจองการจัดส่งด้วยรถบรรทุกสุขพัฒน์ เทียมปฐม
2557ระบบการจัดการของเสียสำหรับอุตสาหกรรมประเภทยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนครศศิธร นิทัศน์
2550ระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการบำรุงรักษาอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
2558ระบบการจัดตารางการซ่อมบำรุงรถบรรทุกและการจัดการอะไหล่คงคลังวรเศรษฐ์ วสุจรูญลักษณ์
2544ระบบการจัดตารางการซ่อมและการจัดการอะไหล่ : กรณีศึกษาผู้ประกอบการรถปรับอากาศ ไมโครบัสวิทยาวุธ เสรีวิริยะกุล
2550ระบบการจัดรถขนส่งสำหรับผู้ประกอบการรถบรรทุกขนส่งจิรพัฒน์ วาณิชวัฒนะโกศล
2544ระบบการจัดเก็บและเรียกคืนเอกสารภาพ DjVu ผ่านเว็บสิทธิชัย ธำรงวัฒนชัย, 2520-
2549ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทยวิสุทธิ์ ช่อวิเชียร; ธนิต ธงทอง; วิศณุ ทรัพย์สมพล; วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์; วัชระ เพียรสุภาพ
2546ระบบการนำเสนอข้อมูลทางแสงของโคมไฟถนนสาริณี อุ่ยตระกูล
2545ระบบการประมวลผลเชิงขนานสำหรับโปรแกรมบลาสท์วรินทร์ วัฒนพรพรหม, 2521-
2555ระบบการประเมินผลกระทบการเปลี่ยนแปลงโครงการ ในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือนตรียุทธ์ เลิศวัฒนวัลลี
2551ระบบการป้องกันการปนเปื้อนสารอันตรายในโรงงานผลิตเบาะรถยนต์เบญจลักษณ์ ทองกุล
2542ระบบการรู้จำผู้พูด : การบ่งชี้ผู้พูดแบบขึ้นกับบทคำพูดศวิต กาสุริยะ
2546ระบบการรู้จำลายมือเขียนแบบออนไลน์ สำหรับสัญลักษณ์ภาษาเซดโดยใช้ข่ายงานประสาทแบบแพร่กระจายย้อนกลับนำชัย ยิ่งนวลจันทร์