Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4968 to 4987 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วนชนินท์ จันมา
2547เครื่องมือช่วยบริหารความปลอดภัยโดยใช้ฐานข้อมูลจุดอ่อนระบบเปิดปฏิญญา จันฤาชัย, 2522-
2559เครื่องมือช่วยประเมินช่องโหว่ด้านความมั่นคงเพื่อการยกระดับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ศิริขวัญ ตรีทิพยรักษ์
2554เครื่องมือช่วยประเมินแบบจำลองทีเอ็มเอ็มเทิดพงศ์ ธยามานนท์
2556เครื่องมือตรวจสอบความครอบคลุมการทดสอบแบบบูรณาการของซอฟต์แวร์เชิงวัตถุพัชร์วรรณ อักษรศรี
2555เครื่องมือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างแผนภาพลำดับและแผนภาพคลาสวรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์
2555เครื่องมือตรวจสอบรูปแบบที่ดีและความสอดคล้องของแผนภาพยูสเคสนันท์ชญาน์ เครือหงษ์
2559เครื่องมือตรวจหาเอสคิวแอลแอนติแพตเทิร์น และการกำหนดกระบวนการรีแฟคทอริงฐานข้อมูลปุณยนุช ขำนิล
2552เครื่องมือทดสอบลำดับเว็บเพจของโปรแกรมประยุกต์บนเว็บโดยใช้แผนภาพชีเควนซ์ของยูเอ็มแอลสุนิธี ภูมิสนธิ์
2549เครื่องมือทดสอบวิถีการทำงานพื้นฐานสำหรับบีเพลเพื่อการทดสอบเว็บเซอร์วิสประกอบธีรพงศ์ เลิศภูมิปัญญา
2554เครื่องมือทดสอบวีคมิวเทชันสำหรับดับเบิลยูเอสบีเพลปัญญา บุญยกุลศรีรุ่ง
2558เครื่องมือท่องเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่สำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้การตรวจหาเนื้อหาหลักกฤษฏิ์ บรรณะชัยศิริสุข
2553เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรมสุมรี อาระยะสมบัติ
2553เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับหาตำแหน่งจุดกำหนดภาพรังสีวัดศีรษะ (ระยะที่ 1)เอกรัชต์ ปฏิการมณฑล
2560เครื่องมือประเมินความสามารถในการใช้งานเชิงฮิวริสติกสำหรับแอปพลิเคชันแอนดรอยด์ขวัญดี เพชรากานต์
2554เครื่องมือวัดสำหรับการดึงข้อมูลจากแหล่งวิวิธพันธ์วัชรี จิตต์วโรดม
2557เครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบต่อซอร์สโค้ดและกรณีทดสอบสำหรับการเปลี่ยนแปลงสคีมาฐานข้อมูลชาญวิทย์ ศรีอาภานนท์
2556เครื่องมือสนับสนุนการจัดเก็บและค้นคืนส่วนของเอกสารมาตรฐาน ความมั่นคงสารสนเทศโดยใช้แบบรูปความมั่นคงปรมาภรณ์ ร่วมจินดา
2556เครื่องมือสนับสนุนสำหรับการตรวจสอบการดำเนินงานของกระบวนการซอฟต์แวร์พรเพ็ญ สิงหนุต
2558เครื่องมือสร้างกรณีทดสอบจากจาวาสคริปต์บนเงื่อนไขความครอบคลุมประโยคคำสั่งวิทยา เหลืองหิรัญ