Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4123 to 4142 of 5264 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551ดัชนีสมรรถนะระบบและการวิเคราะห์คอนตินเจนซีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมเพอร์เซ็ปตรอนหลายชั้นเกียรติชัย เสนา
2546ดินเผาดูดซับจากดินเหนียวและขี้เลื่อยเพื่อดูดซับแคดเมียมในน้ำเสียสังเคราะห์กิตตินันท์ คงสืบชาติ, 2517-
2556ดีไฮเดรชันของเอทานอลโดยใช้แกมมาอะลูมินาที่ปรับปรุงด้วยโบรอนและแกลเลียมบงกช ทองประดับ
2552ตัวขับเคลื่อนแบบควบคุมเวกเตอร์ไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่งสำหรับมอเตอร์สปินเดิลในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เพื่อลดทอนการกระเพื่อมของแรงบิดและการสั่นสะเทือนทางกลพูนลาภ เมฆเข็มทอง
2546ตัวควบคุม PI แบบเหมาะสมของหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยวิธีการรวมกลุ่มข้อมูลแบบวิธีฟัซซีซีมีนร่วมกับการใช้ตารางค่าอัตราขยายฟัซซีกรรณวัฒน์ สมสังข์
2552ตัวควบคุมที่แปลงระบบควบคุมให้เป็นระบบเชิงเส้นด้วยการป้อนกลับชนิดปรับค่าเองได้สำหรับระบบจานหมุนทางกลธนะชัย วิภาวรศิลป์
2551ตัวควบคุมนิวโรนาร์มา-แอลทูสำหรับระบบไม่เชิงเส้นกิตติสุข สระแก้ว
2546ตัวควบคุมพีไอแบบกำกับดูแลด้วยฟัซซีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับหอกลั่นแยกสารผสมสองชนิดโดยใช้ขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมแบบลำดับชั้นเกียรติขจร วรปรัชญา
2545ตัวควบคุมแบบปรับตัวได้ของระบบพีเอชโดยใช้วิธีการสร้างแบบจำลองฟัซซีของทากาจิและสุจีโนณิชาพัชร พัชรรุ่งเรือง, 2520-
2552ตัวควบคุมและคลาสอรรถประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์อัลกอริทึมเชิงทดลองวิริยะ นิลละออ
2552ตัวควบคุมและคลาสอรรถประโยชน์สำหรับตัวตรวจโปรแกรมอัตโนมัติเฉลิมวุฒิ น้อยอุ่นแสน
2545ตัวควบคุมโมเดลพรีดิคทีฟแบบง่ายบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับควบคุมระดับของเหลวแบบเฉลี่ยอธิป ถายานุวัตร, 2521-
2557ตัวคูณเพิ่มน้ำหนักบรรทุกจรสำหรับการประเมินสะพานในโครงข่ายทางหลวงพิเศษเอกชาติ เพ็ชรอัดขาว
2546ตัวดูดซับที่ผลิตจากดินดำผสมกะลามะพร้าวหรือกะลาปาล์ม เพื่อการดูดซับเฮกซะวาเลนท์โครเมียมในน้ำเสียสังเคราะณัฐ ดิลกเกียรติ
2552ตัวตรวจทานชุดคำสั่งภาษาจาวาเพื่อทวนสอบข้อกำหนดการออกแบบในแผนภาพคลาสคณิษฐ์ จินโต
2553ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนคานสะพานปานนท์ ลาชโรจน์
2554ตัวประกอบการกระแทกตามตำแหน่งต่างๆ บนพื้นสะพานจากข้อมูลการทดสอบภาคสนามเอกวิทย์ ขันแก้ว
2555ตัวปรับเอกสารให้เป็นปัจจุบันเมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานเอ็กซ์เอ็มแอลกัญจน์ชญา ใจขาน
2554ตัวสร้างรหัสสำหรับโปรแกรมแบบขนานเพื่อไมโครคอนโทรลเลอร์แบบหลายแกนวัฒนา พรสูงส่ง
2544ตัวสังเกตฟัซซีลดอันดับ สำหรับแบบจำลองฟัซซี ทาคางิ-ซึเงะโนะทรงกรด ธิราชัย