Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4756 to 4775 of 5264 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546ลักษณะการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำอันเนื่องมาจากเขื่อนทดน้ำบางปะกงพิทยา แซ่ปึง
2553ลักษณะคลื่นของเขื่อนกับคลื่อนแบบเสาเข็มที่จัดเรียงระยะห่างของเสาเข็มไม่เท่ากันวันวิสา มะมา
2548ลักษณะทางกายภาพและชนิดของโลหะหนักในมอร์ตาร์ที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ที่ใช้กากอุตสาหกรรมเป็นวัตถุดิบและเชื้อเพลิงทดแทนในการผลิตฤทัยรัตน์ แพรอด
2553ลักษณะทางธรณีวิทยาที่สัมพันธ์กับศักยภาพการเกิดกรดของเหมืองถ่านหิน: กรณีศึกษาเหมืองถ่านหินลิกไนต์และดินบอลเคลย์ จังหวัดลำปางปิยะธิดา แสงทอง
2546ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา กับที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมต์ที่ผสมยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่มนราชัย ตันติวรวิทย์, 2521-
2544ลักษณะสมบัติทางวิศวกรรมของลูกถ้วยคอตันยาวปีกสลับในระบบ 33 กิโลโวลต์นรเศรษฐ พัฒนเดช
2555ลักษณะสำคัญทางเสียงสำหรับการรู้จำเสียงวรรณยุกต์ไทยด้วยฮิดเดนคอนดิชันนัลแรนดอมฟิลด์ณัฐวุฒิ เกิดเกียรติขจร
2549ลักษณะเฉพาะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของโลหะหนักในปูนเม็ดที่เกิดจากกระบวนการเผาร่วมกับตะกรันทองแดงปวันรัตน์ สัมมะสุต
2547ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อนสิริพร ผลสมบูรณ์, 2520-
2545วงจรกรองกำลังแอกทีฟขนานสำหรับระบบ 3 เฟส 4 สายที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที และการควบคุมกระแสแบบวิธีทำซ้ำประจวบ บุญศรีรัมย์
2552วงจรกรองด้านออกแบบไฮบริดชนิดใหม่สำหรับลดทอนผลประทบจากแรงดันโหมดร่วมความถี่สูง ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็มเพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2546วงจรกรองแบบต่อเนื่องทางเวลาในเทคโนโลยี 0.7 ไมโครเมตรซีมอสสำหรับสัญญาณวิดีโอซึ่งถูกสุ่มที่ความถี่ 13.5 เมกะเฮิรตช์ไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ
2543วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟทีดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา
2556วงจรกำเนิดสัญญาณมุมฉากรูปไซน์ที่สามารถปรับความถี่ได้ระหว่าง 200 ถึง 800 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคนิคทวีคูณความจุไฟฟ้ารดิศ สมัญญาหิรัญ
2554วงจรขับนำเกตแบบเรโซแนนซ์ที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแฝงปัทมะ ฉลภิญโญ
2549วงจรเข้ารหัสเออีเอสชนิดเปลี่ยนโครงแบบได้เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ
2542วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟจักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์
2543วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่องสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
2545วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้สราวุฒิ พรหมเมศร
2558วัสดุช่วยตกตะกอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสลัดจ์ไม่จมตัวในระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ธีรทัต กงทอง