Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4765 to 4784 of 5263 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545วงจรกรองกำลังแอกทีฟขนานสำหรับระบบ 3 เฟส 4 สายที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟที และการควบคุมกระแสแบบวิธีทำซ้ำประจวบ บุญศรีรัมย์
2552วงจรกรองด้านออกแบบไฮบริดชนิดใหม่สำหรับลดทอนผลประทบจากแรงดันโหมดร่วมความถี่สูง ในระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์แบบพีดับเบิลยูเอ็มเพ็ญนภา ไพโรจน์อมรชัย
2546วงจรกรองแบบต่อเนื่องทางเวลาในเทคโนโลยี 0.7 ไมโครเมตรซีมอสสำหรับสัญญาณวิดีโอซึ่งถูกสุ่มที่ความถี่ 13.5 เมกะเฮิรตช์ไพโรจน์ ศิรินามารัตนะ
2543วงจรกรองแอกทีฟขนานแบบไฮบริดที่ใช้รีเคอร์ซีฟดีเอฟทีดุสิต เลิศสวัสดิ์วิชา
2556วงจรกำเนิดสัญญาณมุมฉากรูปไซน์ที่สามารถปรับความถี่ได้ระหว่าง 200 ถึง 800 เมกกะเฮิร์ต โดยใช้เทคนิคทวีคูณความจุไฟฟ้ารดิศ สมัญญาหิรัญ
2554วงจรขับนำเกตแบบเรโซแนนซ์ที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำและตัวเก็บประจุแฝงปัทมะ ฉลภิญโญ
2549วงจรเข้ารหัสเออีเอสชนิดเปลี่ยนโครงแบบได้เจนโชติ ศรีพรประเสริฐ
2542วงจรเรียงกระแส 3 เฟสที่มีตัวประกอบกำลังด้านเข้าสูงโดยใช้เทคนิคอินเตอร์ลีฟจักรพงษ์ วงศาสุลักษณ์
2543วงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าที่มีความเพี้ยนของกระแสด้านเข้าต่ำสำหรับแหล่งจ่ายไฟต่อเนื่องสกุลรัตน์ ศิริพันธ์โนน
2545วัสดุกำบังนิวตรอนช้าที่สามารพปั้นขึ้นรูปได้สราวุฒิ พรหมเมศร
2558วัสดุช่วยตกตะกอนเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสลัดจ์ไม่จมตัวในระบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ธีรทัต กงทอง
2548วัสดุเชิงประกอบที่ทำจากผงใบสับปะรดและสารละลายพอลิไวนิลแอลกอฮอลล์อรชา โนนตา
2559วิธีกรองสัญญาณแบบหลายมาตราส่วนด้วยซาวิสกี-โกเลย์เร็กกูลาไรเซชันปรับตัวได้ เพื่อรักษาขอบในการลดสัญญาณรบกวนของภาพอัลตราซาวนด์วีระ สอิ้ง
2548วิธีการการจัดตารางเครื่องจักรขนานที่สามารถควบคุมความเร็วเครื่องจักรได้ศราวุธ บุญอาชาทอง
2559วิธีการควบคุมการใช้งานสื่อกลางแบบประหยัดพลังงานสำหรับอินเทอร์เน็ตโพรโทคอลในเครือข่ายตัวรับรู้ไร้สายธนาภูมิ แดนมณี
2559วิธีการควบคุมคอนเวอร์เตอร์ของระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และการปรับตั้งระบบป้องกันสำหรับไมโครกริดกระแสสลับของจังหวัดแม่ฮ่องสอนรักษิณา ขณะฤกษ์
2559วิธีการคัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบด้วยกระบวนการประเมินเชิงลำดับชั้นสำหรับผู้ผลิตเบาะรถยนต์ในประเทศไทยสุภสิทธิ์ ตั้งสิริวัฒนา
2556วิธีการจัดกลุ่มแบบจำลองคุณลักษณะตามพฤติกรรมการปรับสำหรับสายผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์พลวัตพเยาว์ บุญอ่อน
2544วิธีการจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบของวัตถุในภาพปิยฉัตร ธนารักษ์
2551วิธีการชำระลำไส้ใหญ่แบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการตรวจลำไส้ใหญ่ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ใช้กับเทคนิคการติดฉลากอุจจาระด้วยสารทึบรังสีปรวี วงศ์สวัสดิ์สุริยะ