Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4878 to 4897 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546องค์ประกอบทางชลศาสตร์ในการเปิดปิดบานประตูเขื่อนทดน้ำบางปะกงชลอ ชาติเวียง
2561ออกแบบแป้นพิมพ์มือซ้ายสำหรับเกมคอมพิวเตอร์​ณัฐพล จิระรัตนานนท์
2557ออโตโทรฟิคแอมโมเนียออกซิเดชันของแอมโมเนียออกซิไดซิงอาร์เคียและแบคทีเรียในระบบบำบัดน้ำเสียด้วยเทคนิค DNA stable isotope probing (DNA-SIP)ปรียาภรณ์ พรกุลวัฒน์
2548อะแดฟทีฟไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับวิเคราะห์การทรุดตัวของเสาเข็มสุริยันต์ แก่นภักดี
2550อัตราการป้อนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพจากน้ำมันปาล์มดิบโดย Pseudomonas sp.A41 ในกระบวนการหมักแบบกึ่งต่อเนื่องพรชนก รัตนะรัต
2558อัตราการเคลื่อนที่ของตะกอนรวมของแม่น้ำในภาคเหนือของประเทศไทยกนกพร เลิศเดชาภัทร
2546อัตราการโอนถ่ายโปรตีนและกรดอะมิโนในการย่อยสลายตัวเองของสเปนท์บริวเวอร์ยีสต์และการประยุกต์เครื่องกรองไมโครฟิลเตชันแบบหมุนได้เพื่อแยกเศษเซลล์พึงใจ บุญยืน
2560อัตราส่วนการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยเถ้าถ่านหินบิทูมินัสคัดขนาดนารีมาลย์ สกุลดีเย๊าะ
2552อัตราหมุนเวียนน้ำทิ้งในระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนที่เหมาะสมต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าธันยพร นงค์นวล
2560อัลกอริทึมการควบคุมโหลดโดยตรงที่คำนึงถึงความสะดวกสบายสำหรับระบบการตอบสนองด้านโหลดกุศะภณ เพชรสุวรรณ
2544อัลกอริทึมการค้นหาแบบเพชรชนิดไม่สมมาตรแบบปรับตัวได้โดยใช้การปรับย้ายจุดศูนย์กลางสำหรับการประมาณการเคลื่อนที่ในการเข้ารหัสสัญญาณวิดีทัศน์ทวีศักดิ์ สรรพสิทธิ์วงศ์
2548อัลกอริทึมการจัดกำหนดการสำหรับการจัดสรรบริการในเซลล์สวิตช์ที่พิจารณาลำดับความสำคัญของเซลล์นรินทร์ นครพันธ์, 2521-
2548อัลกอริทึมการจัดเส้นทางแบบรีเลย์สำหรับดาต้าแกรมทราฟฟิกในโครงข่ายดาวเทียมวงโคจรต่ำพิมพิกา เจตนะจิตร
2557อัลกอริทึมการจัดเส้นทางโดยใช้ช่วงชีวิตของข่ายเชื่อมโยงสำหรับโครงข่ายแอดฮอกเพื่ออากาศยานเชิงพาณิชย์ชนัญญ์ธร นิลนิธิวัฒน์
2549อัลกอริทึมการบวกและการคูณสำหรับระบบจำนวนฐานคู่ทั่วไปเกรียงยุทธ หวังจิตมั่น
2550อัลกอริทึมการลดค่าน้ำหนักแบบเชื่อมตรงสำหรับจำนวนเชิงซ้อนของเพนนีย์ธัญจิรา ทองมี
2552อัลกอริทึมการลบและการหารสำหรับระบบจำนวนฐานคู่เอกพล มลฑลจุลเกศ
2554อัลกอริทึมการวางวิถีเรบกราฟสำหรับการจำลองฝูงชนปิยะชาติ เศรษฐโอฬาร
2547อัลกอริทึมการหารบนระบบจำนวนค่าต่อเนื่องพิสุทธิ์ รัตนนัฏ, 2518-
2554อัลกอริทึมการหารแบบเชื่อมตรงบนระบบแทนช่วงแบบยืดหยุ่นศิษฎิวัชร์ เสริมสุขสกุลชัย