Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 4948 to 4967 of 5264 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549ฮิวริสติกสำหรับการหาเส้นทางการรับและส่งสินค้าให้ส่งทันภายในระยะเวลารับประกันไตรภูมิ ปันกิติ
2546ฮิวริสติกสำหรับการโหลดงานและการจัดตารางงาน ของระบบผลิตแบบยืดหยุ่นสาลินี สันติธีรากุล
2554เกณฑ์การใช้พลังงานในโรงไฟฟ้าประเภทโคเจนเนอเรชั่นอัครพันธ์ ธรรมไพศาล
2542เกณฑ์ในการพัฒนาสวนนิเวศน์อุตสาหกรรมเชิงเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทยวิรงรอง วัชรสุวรรณเสรี
2551เกมการควบคุมพัสดุคงคลังณัฐธิดา มาลากุล ณ อยุธยา
2551เครือข่ายซ้อนทับที่มีประสิทธิภาพของการทำมัลติคาสตร์ระดับชั้นแอพพลิเคชันบนเพียร์ทูเพียร์สำหรับการถ่ายทอดสดกาญจนา ศิลาวราเวทย์
2560เครือข่ายตัวตรวจรู้แบบไร้สายบลูทูธ – ไวไฟเพื่อใช้วัดอุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสงธนวิชญ์ มานิตย์โชติพิสิฐ
2544เครื่องกรองน้ำชนิดที่ใช้เยื่อแผ่นซิลิกาสำหรับชนบทดอท บุญญานุรักษ์
2544เครื่องกำจัดผีในสัญญาณโทรทัศน์โดยใช้วงจรกรองเอฟไออาร์แบบเอฟพีจีเอพหล ศิริเหลืองทอง, 2520-
2547เครื่องขยายกำลังแบบวิธีสวิตช์ (คลาสดี) ที่มีภาคควบคุมเสียงหอนเป็นวงจรกรองแบบช่องบากศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ลิ้มลือชา, 2522-
2546เครื่องขยายวีดิทัศน์ภาษามือเพื่อผู้พิการทางการได้ยินภัทธีรา อุทัยชนะ
2555เครื่องดึงกระดูกสันหลังที่ควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ณัฐพล ศริพันธุ์
2547เครื่องต้นแบบระบบการกรองแบบนาโนสำหรับผลิตน้ำดื่มชุมชนมรุพัชร จำนงค์วงศ์
2543เครื่องทำแกรนูลแบบฟลูอิดไดซ์เบด สำหรับประยุกต์ใช้ในงานเภสัชอุตสาหกรรม : รายงานฉบับสมบูรณ์ธวัชชัย ชรินพาณิชกุล; พจน์ กุลวานิช; กิตติพงษ์ พัฒนทอง; วิวัฒน์ ตันฑะพานิชกุล; ปรีชา แสงธีระปิติกุล; ปิยะ อุไรไพรวัน
2556เครื่องบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพา 2 ช่องสัญญาณที่มีการลดทอนสัญญาณรบกวนจากไฟบ้านแบบปรับตัวได้ภัทรพงศ์ เก้าเอี้ยน
2546เครื่องบันทึกเสียงพูดดิจิตอลบนพื้นฐาน TMS320c6000 โดยใช้การเข้ารหัสแบบ G.729วิเชียร อูปแก้ว
2553เครื่องบีบน้ำมันปาล์มขนาดเล็กจินตนา นนทะนาคร; จิตรา รู้กิจการพานิช; สมชาติ นนทะนาคร; จักรพันธ์ เมืองวัฒน์
2551เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ : รายงานวิจัยจิตรา รู้กิจการพานิช
2549เครื่องประจุแบตเตอรี่ด้วยกำลังคน : รายงานผลการวิจัยสมชาติ นนทะนาคร
2552เครื่องมือค้นหาโปรตีนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันด้วยวิธีการจัดเรียงกลุ่มอะมิโนที่ไม่ชอบน้ำแบบค้นหาเฉพาะส่วนชนินท์ จันมา