Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 5265 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2543กฎของการผสมที่ถูกปรับแปลงให้ใช้กับสมการสถานะเปง-โรบินสัน สำหรับสารผสมโอเลฟิน 2 องค์ประกอบต่อศักดิ์ ทองสุกดี
2552กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้การศึกษาวิธีทำงานกับงานก่อสร้างบ้านจัดสรรศิริชัย มังคละอภินันท์
2555กรณีศึกษาการประเมินและการปรับปรุงสะพานตัวอย่างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวทศพล แก้วนุรัชดาสร
2560กรณีศึกษาการใช้ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อลดผลกระทบจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีต่อระบบไฟฟ้าของอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนศิริวัฒน์ เตชะพกาพงษ์
2553กรดซัลฟิวริกบนตัวรองรับถ่านกัมมันต์ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของแข็งสำหรับกระบวนการเอสเทอริฟิเคชันน้ำมันปาล์มโดยเอทานอลภายใต้สภาวะแบบกะนภาวรรณ นิปกะกุล
2544กรรมวิธีดีเทกลูปและแก้ลูปสำหรับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้โพรโทคอล RIPสมหมาย สกุลกิจ, 2520-
2555กรรมวิธีทางความร้อนและสมบัติเชิงกลของชั้นเคลือบโลหะผสมนิกเกิล-ฟอสฟอรัส และนิกเกิล-โคบอลต์-ฟอสฟอรัส ที่ชุบโดยไม่ใช้ไฟฟ้าก้องกิดาการ ธีรทัตพงศ์
2546กรรมวิธีลดผลกระทบของมิวชวลคัปปลิงเพื่อเพิ่มสมรรถนะของสายอากาศเก่งสำหรับสถานีฐานระบบสื่อสารเคลื่อนที่ณัฐพงศ์ คูวัฒนา
2548กรอบการทำงานของโปรแกรมระยะไกลสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ณัฐจิระ ฮอนดา
2552กรอบการทำงานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ตัวละครผู้ช่วยเล่นที่สามารถเรียนรู้ได้ในระบบเกมออนไลน์แบบผู้เล่นจำนวนมากเทพธรณ์ หรูจิตตวิวัฒน์
2547กรอบการประสานการทำงานร่วมกันของบีเพลสำหรับกริดเซอร์วิสพิเชษฐ์ อำนวยกาญจนสิน
2560กรอบการประเมินผลตอบแทนทางการเงินและความเสี่ยงสำหรับการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนในสถานที่บริการทางหลวงบนโครงข่ายทางหลวงพิเศษวัชรพล วิศาลบรรณวิทย์
2552กรอบการวิเคราะห์ระดับการให้บริการของสายทางที่เหมาะสมในแต่ละยุทธศาสตร์ชานนท์ อมรชัยศักดา
2560กรอบการออกแบบระบบการผลิตอย่างรวดเร็วสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมสุวรา บุญภากร
2553กรอบความคิดการตัดสินใจสำหรับการสร้างตลาดเพื่อการพยากรณ์ภัทร ศรีพวาทกุล
2550กรอบงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงของแบบจำลองเชิงฟังก์ชันก์โดยใช้พฤติกรรมของวัตถุเอกชัย ตั้งสุขสันต์
2553กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการความมั่นคงสำหรับองค์กรที่ใช้แบบจำลองวุฒิภาวะความสามารถด้านวิศวกรรมความมั่นคงของระบบ (เอสเอสอี-ซีเอ็มเอ็ม)กมลวรรณ ชวะนานนท์
2556กรอบงานสนับสนุนการวิเคราะห์ช่องว่างตามลำดับความสำคัญของความต้องการซอฟต์แวร์เพื่อดีพลอยเมนต์ธิดารัตน์ เพ็ชรประสม
2556กรอบงานสารสนเทศควบรวมสำหรับการค้นคืนเอกสารมีโครงสร้างในองค์กรนัทธี ศรีหาจักษ์
2557กรอบงานสำหรับการจัดการคำร้องขอการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อนุกรมวิธานและคลังความรู้สำหรับการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อัครพล สามารถ