Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 180 to 199 of 324 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์นนทพัทธ์ สนสอาดจิต
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย : ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าวิภาพร มั่นปาน
2557คุณสมบัติการวัดเชิงจิตวิทยาของเครื่องวัดผลลัพธ์ด้านการรักษาโดยการใช้ยาที่รายงานโดยผู้ป่วย: ด้านคุณภาพชีวิต ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีภัทริน สุกาญจนาเศรษฐ์
2550จีโนไทป์และฟีโนไทป์ของกลูทาไทโอน เอส-ทรานสเฟอเรสในคนไทยที่เป็นมะเร็งตับชลรดา วิรัตรมณี
2550ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาสารต้าน HIV และผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากมะหาด : รายงานการวิจัยกิตติศักดิ์ ลิขิตวิทยาวุฒิ
2553ต้นทุน-ประสิทธิผลของกระบวนการที่เภสัชกรร่วมดำเนินการในการประสานรายการยาผู้ป่วยในศัลยกรรมที่โรงพยาบาลสมุทรปราการเปรมชัย เม่นสิน
2558บทบาทของเภสัชกรในการดูแลการใช้ยาของผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแควรัญญา บัวขวัญ
2547ประสิทธิผลของบูโพรพิออนในผู้ป่วยนอกคนไทยที่สูบบุหรี่ฐิติรัตน์ ชื่นจิตต์
2547ประสิทธิผลของยากลูโคซามีน ซัลเฟต ชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ และกรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเข้าข้อ เมื่อใช้เคี่ยวหรือใช้ร่วมกันในการรักษาผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่โรงพยาบาลราชวิถีศิริพร เดชะ, 2519-
2548ประสิทธิผลของยากาบาเพนตินในการรักษาอาการปวดข้อเรื้อรังที่ไม่มีการอักเสบวัชรินทร์ยา วรชัย
2549ประสิทธิผลของหญ้าดอกขาวในการเลิกบุหรี่ปรีดา เบญจนากาศกุล
2546ประสิทธิผลของโครงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรรณงาม ประสารชัยมนตรี
2549ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการเสริมโครเมียมในผู้ป่วยนอกโรคเบาหวานชนิดที่2 ที่โรงพยาบาลตากสิน กรุงเทพมหานครสุวาที รักษ์บริสุทธิ์ศรี
2552ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้ยาเม็ดมะขามแขกในการรักษาภาวะท้องผูกเรื้อรังในผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายนงลักษณ์ ลิ้มกุล
2542ประสิทธิผลและความปลอดภัยของการใช้สแตติน-ไฟเบรทร่วมกันในผู้ป่วยที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงพิมลพันธุ์ ชินประเสริฐสุข
2551ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาฉีดโคลิสทิมิเทต โซเดียม ทางหลอดเลือดดำ ในการรักษาโรคปอดอักเสบอันเนื่องมาจากการติดเชื้อ Acinetobacter baumannii ที่ดื้อต่อยาต้านจุลชีพหลายชนิดศิริพร แซ่เล้า
2549ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาอีเซทิไมบ์เมื่อให้ร่วมกับซิมวาสทาทินในผู้ป่วยนอก ที่มีภาวะคอเลสเทอรอลในเลือดสูงศรินทรา บำรุงพฤกษ์
2550ประสิทธิผลและความปลอดภัยของยาเทอร์บูทาลีนชนิดรับประทานสำหรับการรักษาต่อเนื่องหลังภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดเก็จกนก แก่นบุญ
2547ประสิทธิผลและความปลอดภัยของเพกอินเตอร์เฟอรอน อัลฟาหรืออินเตอร์เฟอรอน อัลฟาร่วมกับไรบาไวรินในผู้ป่วยไทยไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ณ โรงพยาบาลระดับตติยภูมิศิริณา อัญญะสิมาพันธ์, 2520-
2554ประสิทธิศักย์ของการให้วิตามินดีทดแทนในระยะสั้นในผู้ป่วยกลุ่มอาการเมแทบอลิกนงลักษณ์ เพชรกระจายแสง