Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเภสัชศาสตร์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 271 to 290 of 320 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2550พฤติกรรมสุขภาพสำหรับทำนายระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสมุทรปราการนันทวัน ศรีสุวรรณ
2551พัฒนาผลิตภัณฑ์จากน้ำมะขาม เพื่อใช้เป็นยาระบายมณีวรรณ สุขสมทิพย์; อำไพ ปั้นทอง; ธิติรัตน์ ปานม่วง; พวงทิพย์ คุณานุสรณ์; ปริรัตน์ คนสูง; ณัฎฐิกานต์ จิรัณชนัฐ; สุนันท์ พงษ์สามารถ
2526พืชที่มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางสุรัตนา อำนวยผล
2549ภาวะน้ำดีคั่งในทารกที่ได้รับการผ่าตัดและได้รับอาหารทางหลอดเลือดดำ ณ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีฤดีรัมภา ตันนาภัย
2550ภาวะไขมันในเลือดสูงและประสิทธิผลของการใช้สูตรยาต้านเอชไอวี ที่มีสารยับยั้งเอนไซม์โปรตีเอส ในผู้ป่วยเด็กติดเชื้อเอชไอวีสุจิตรา ยิ่งยงค์
2546ภาวะไขมันในเลือดสูงในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พรชนก แตงสมบูรณ์
2545มาตรฐานวิธีการปฏิบัติสำหรับกระบวนการวิเคราะห์เพื่อควบคุมและติดตามระดับธีโอฟิลลีน แคฟเฟอีน เฟนิโทอิน ฟีโนบาร์บิทอล และแวนโคมัยซินในพลาสมาด้วยวิธีไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ลิควิดโครมาโตกราฟีชมเดือน ลียากาศ
2529ระดับ gentamicin ในซีรั่มหลังได้รับยาขนาดแรก (initial dose) ในผู้ป่วยที่มีไตทำงานปกติและบกพร่อง และในผู้ป่วยขณะทำ hemodialysis : รายงานผลการวิจัยพิณทิพย์ พงษ์เพ็ชร; พิศิษฐ์ จิรวงศ์; อมร ลีลารัศมี; อมรรัตน์ ลีลาภรณ์; วิมลมาศ ลิปิพันธ์
2545ระดับโครเมียมและซีลีเนียมในซีรัมของผู้ป่วยเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลินที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 62 กรุงเทพมหานครอุไรวรรณ ศิลปศุภกรวงศ์, 2517-
2547ระบบรับยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องโดยเภสัชกรในผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ณ โรงพยาบาลเสนาจิตติมา โภคาประกรณ์, 2519-
2545ฤทธิ์ก่อกลายพันธุ์ของสารสกัดจากแมลงทอดที่รับประทานได้บางชนิด หลังทำปฏิกิริยากับไนไตรท โดยใช้การทดสอบเอมส์รุจิเรข ชนาวิรัตน์
2554ฤทธิ์ขับปัสสาวะของชากระเจี๊ยบและหญ้าหวานเทียบกับยาไฮโดรคลอโรไทอะไซด์ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ศศิธร แสงเนตร
2556ฤทธิ์ชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของเจลโพลีแซคคาไรด์จากเปลือกทุเรียนด้านการต้านสารก่อมะเร็ง การปรับภูมิคุ้มกันและต้านแบคทีเรีย : รายงานวิจัยสุนันท์ พงษ์สามารถ; คมศิลป์ พลแดง; นิวัตร จันทร์ศิริพรชัย; ปิยะรัตน์ จันทร์ศิริพรชัย
2551ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดของผงบอระเพ็ดแห้งในผู้ป่วยนอกกลุ่มอาการอ้วนลงพุงที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ชุติมา ศรียาภัย
2546ฤทธิ์ลดน้ำตาลในเลือดและผลต่อการกระตุ้นการหลั่งอินสุลินของสารสกัดจากใบหญ้าหนวดแมวในหนูขาวปกติและหนูเบาหวานที่ถูกเหนี่ยวนำโดยสเตรปโตโซโตซินกมลวรรณ ศรีปลั่ง, 2522-
2550ฤทธิ์และกลไกการออกฤทธิ์ต้านชักของ (เอ็น-ไฮดรอกซีเม็ทธิล)-2-โพรพิลเพนทามาย์ : รายงานผลการวิจัยบุญยงค์ ตันติสิระ; มยุรี ตันติสิระ; ชำนาญ ภัตรพานิช; เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
2555ศึกษาการจับของสารกลุ่มเพอรีลีน ไดอิไมด์กับจีควอดรูเพล็กซ์ในบริเวณโปรโมเตอร์ของยีนส์เอสอาร์เอฟปิยะณัฐ สวัสดี; เปรมสุดา โคผดุง
2556สถานะทางการเงินและคุณภาพการรักษาของโรงพยาบาลภายใต้กลไกการจ่ายเงินแบบกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมสิรินทร์ ภักดีพันธ์
2554สมุนไพรพื้นบ้านในหมู่เกาะแสมสารสุรพงษ์ เก็งทอง
2558สารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งด้วยกลไกการยับยั้งเอนไซม์โทโพไอซอเมอเรส I จากต้นเข็มพระราม : รายงานผลการดำเนินงานสุชาดา สุขหร่อง; อารีรัตน์ ลออปักษา; รุทธ์ สุทธิศรี