Browsing by Author จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 43 to 47 of 47 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2540โครงการจัดทำแผนผังพัฒนาเขตกรุงเทพมหานคร : เขตบางขุนเทียน : รายงานฉบับสมบูรณ์วรรณศิลป์ พีรพันธุ์; ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์; นพนันท์ ตาปนานนท์; วงศ์พันธ์ ลิมปเสนีย์; วิลาวัณย์ ภมรสุวรรณ
2545โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของโลกในประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวรรณี พฤฒิถาวร; เอกพจน์ เศวตรัตนเสถียร
2558โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ขยะจากการก่อสร้างและรื้อถอนเพื่อลดการเคลื่อนตัวของโลหะหนักในดินศีลาวุธ ดำรงศิริ
2540โครงการสำรวจการกำจัดน้ำเสียของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร : รายงานฉบับสมบูรณ์พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ; ธงชัย พรรณสวัสดิ์; วินัย สมบูรณ์
2546โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณทวีวงศ์ ศรีบุรี