Browsing by Author ชาญวิทย์ ยอดมณี

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 6 to 11 of 11 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2530ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตีความกฎหมายอาญาอดุลย์ อุดมผล
2530ปัญหาการดำเนินคดีแพ่งของพนักงานอัยการในประเทศไทยสมเจตน์ อำนวยสวัสดิ์
2534ปัญหาการบังคับใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยในเรื่องการกักกัน ตามประมวลกฎหมายอาญามนต์ชัย วัชรบุตร
2535ปัญหาการใช้บังคับพระราชบัญญัติข้าราชการครู พ.ศ.2523 : ศึกษาเฉพาะกรณี การกำหนดตำแหน่ง การบังคับบัญชา และการรักษาการในตำแหน่งสละ มูลสาร
2536มาตรการคุ้มครองสิทธิของหญิงที่ถูกสามีทำร้ายวิเวียน ทรัพยสาร
2529มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและทดแทนความเสียหาย อันเกิดจากวัตถุมีพิษกมลทิพย์ คติการ