Browsing by Author ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 38 to 57 of 82 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนากระบวนการรับรองคุณภาพชิ้นส่วนใหม่จากการจัดซื้อชิ้นส่วนยานยนต์ : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องปรับอากาศรถยนต์สุพจน์ ชุนรัตนชัย
2538การพัฒนาการควบคุมคุณภาพและระบบการตรวจติดตามคุณภาพ สำหรับโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกวรวิทย์ นาควัฒนานุกูล
2543การพัฒนาการประกันคุณภาพในกระบวนการของขั้นตอนการผลิตงานพิมพ์สันติ สุวรรณรังษี
2539การพัฒนาการประกันคุณภาพในกระบวนการประกอบหัวอ่าน และบันทึกสัญญาณแม่เหล็กจักรพงศ์ กาญจนสมวงศ์
2547การพัฒนาการเทียบเคียงภายในโดยอาศัยหลักการ BSC : กรณีศึกษาโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่มีหลายโรงงานสุเมธ พลภักดี
2553การพัฒนาความสามารถในการตัดสำหรับกระบวนการกัดเหล็กกล้าโดยการประยุกต์ใช้สารหล่อเย็นน้อยที่สุดเพื่อกระบวนการตัดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนเครื่องซีเอ็นซีแมชชีนนิ่งเซ็นเตอร์ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณสมเกียรติ ตั้งจิตสิตเจริญ; อังศุมาลิน เสนจันทร์ฒิไชย; วิภาวี ธรรมาภรณ์พิลาศ; ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย; สุทัศน์ รัตนเกื้อกังวาน; ชาญณรงค์ รุ่งเรือง; ดวงตา ละเอียดดี
2553การพัฒนาคู่มือวิธีปฏิบัติงานสำหรับหน่วยงานการกำกับความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยงกรณิการ์ กล้าหาญ
2539การพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพในการผลิตรายงาน สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่วีระวัฒน์ สวัสดิ์-ชูโต
2541การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการผลิตสำหรับกระบวนการผสมยาง ในอุตสาหกรรมผลิตยางรถสาโรช บัวบูชา
2539การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพสำหรับกระบวนการชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชุมพล มณฑาทิพย์กุล
2554การพัฒนาระบบบริหารนวัตกรรม ตามมาตรฐาน BS 7000 ในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกบัณฑิดา บุณเดชอิทธิโรจน์
2544การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการวินิจฉัยปัญหาคุณภาพ ในอุตสาหกรรมยางรถบรรทุกจุติเทพ วงศ์สวัสดิ์
2539การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการควบคุมกระบวนการผลิต ในการผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าและรางเดินสายไฟฟ้าสิรเดช ชาตินิยม
2550การพัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับองค์กรอุตสาหกรรมบริการ : กรณีศึกษา ศูนย์บำบัดสุขภาพธารน้ำแร่จรสวรรณ โกยวานิช
2554การพัฒนาแนวทางสำหรับการจัดการกระบวนการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์บกธฤต สถิรพินิจกุล
2552การลดของคืนจากการส่งมอบฐานรองรับมอเตอร์โดยใช้แนวทางซิกซ์ซิกมาชัยพันธ์ พัทธิกุล
2553การลดของเสียผลิตภัณฑ์คอยล์เย็นในอุตสาหกรรมยานยนต์โดยการประยุกต์ใช้แนวทางของซิกซ์ ซิกมา (DMAIC)ปวีณ์สุดา ปานอำไพ
2553การลดของเสียสำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ประตูยานยนต์ชลาธาร รัตนพานิช
2551การลดของเสียในกระบวนการประกอบตู้เย็นขั้นสุดท้ายนันทเดช ยุทธารักษ์
2550การลดของเสียในกระบวนการผลิตพูลเลย์ สำหรับชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์พัชราภรณ์ ผ่องแผ้ว