Browsing by Author ดำรงค์ ทวีแสงสกุลไทย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 58 to 77 of 82 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2546การลดของเสียในกระบวนการพ่นสีโช้คอัพรถจักรยานยนต์เขมิกา วันทอง
2552การลดข้อบกพร่องของสภาพรถภายนอกสำหรับระบบการขนส่งรถยนต์วีรวิชญ์ อัครจิรไพศาล
2552การลดข้อผิดพลาดของการทดสอบความทนทานต่อการกัดกร่อนในโรงงานผลิตสีอรอนงค์ เชาวกุล
2551การลดความคลาดเคลื่อนในกระบวนการตัดแต่งเลนส์แว่นตาชญานี หวั่งประดิษฐ์
2544การลดความสูญเสียในกระบวนการพิมพ์หนังสือฐิติพร สังข์สัมฤทธิ์, 2519-
2539การวางแผนการผลิต และการจัดการพัสดุคงคลังของโรงงานอุตสาหกรรมผลิตท่อโพลิเอทิลีนจิรภัทร ราศรี
2550การวิเคราะห์การบริหารความเสี่ยงของโครงการการจัดกิจกรรมจิตติปกรณ์ บุญประเสริฐ
2545การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการ ขึ้นรูปชิ้นส่วนโครงร่างยานยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEAกิตติศักดิ์ อนุรักษสกุล
2546การวิเคราะห์และลดของเสียในกระบวนการผลิตกระจกนิรภัยด้านข้างสำหรับรถยนต์ โดยใช้เทคนิค FMEAธัญญาภรณ์ ธนบุญสมบัติ
2523การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์เองในระดับอุตสาหกรรมครอบครัวโกเมนทร์ โสภณศิริ
2535การศึกษาความเหมาะสมทางวิศวกรรมในการผลิตเรือประมงในประเทศไทย โดยใช้ไฟเบอร์กลาสสุวัฒน์ เณรโต
2536การศึกษาระบบการควบคุมคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จแบบ หลายโรงผสมจารุณี เหลืองเพชรงาม
2537การศึกษาสำหรับการรักษาระบบคุณภาพตามแนวทาง มอก-ISO9002 โดยใช้กรณีตัวอย่างของโรงงานฉีดพลาสติกพงศ์ศักดิ์ สายธัญญา
2532การศึกษาองค์การและการบริหารของอุตสาหกรรมกำลังเติบโต : กรณีศึกษาของโรงงานทอแหและอวนทรงชัย รักษ์ถาวรวงศ์
2537การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมแหอวนสวัสดิ์ สุขะอาจิณ
2535การศึกษาเพื่อพัฒนาองค์กรและระบบข้อมูลในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์พงษ์เพ็ญ จันทนะ
2551การออกแบบระบบการควบคุมการทดสอบสมรรถนะการซักของเครื่องซักผ้าแบบใบพัดและใบกวนโดยประยุกต์แนวทาง ISO/IEC 17025: 2005สิริวรรณ ชื่นวัฒนโกวิทย์
2547การออกแบบระบบการบริหารคุณภาพสำหรับธุรกิจขนาดเล็กแบบครอบครัว : กรณีตัวอย่างของร้านขายชิ้นส่วนทำความเย็นกิตติวัฒน์ สิริเกษมสุข, 2523-
2551การออกแบบและวางแผนกระบวนการผลิตตู้โชว์สินค้าแช่แข็งโดยประยุกต์ใช้เทคนิค QFD และ DFMEAประพัฒน์ เจริญหงษ์ทอง
2548การแก้ไขปัญหาผิวเป็นตุ่มในอุตสาหกรรมผลิตเม็ดพีวีซีโดยแนวทางซิกซ์ ซิกม่าสมบัติ สุขนิจ