Browsing by Author ดิเรก ลาวัณย์ศิริ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 33  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2523การควบคุมการบดอัดในสนามอย่างรวดเร็วสุชาย ล่ำซำ
2533การนำของเหลือจากโรงงานผลิตลวดเหล็กอัดแรงมาใช้ในเชิงวิศวกรรมโยธาณัฐสม สงวนวงษ์
2546การประยุกต์เทคนิคโฟมแอสฟัลต์มาใช้ในการนำวัสดุชั้นทางเก่ากลับมาใช้งานใหม่ในประเทศไทยวรภัทร เกตุนุติ
2523การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบพื้นผิวจราจรแบบยืดหยุ่นสุภร ศิริคุรุรัตน์
2545การประเมินคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อกำหนดของซูเปอร์เพฟณรงค์ชัย นุ่มกรรณ์
2533การประเมินผลวิธีคาดคะเนปริมาณการจราจรที่ใช้ประเมิน หาผลประโยชน์ของกรมทางหลวงสหรัฐ พิมพศักดิ์
2545การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542เอกศักดิ์ แดงเดช
2532การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ ทางด้านเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับทอง หวังสันติวงศา
2529การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางหลวงชนบทสายหนึ่ง โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์บุญชัย ศรีธาราธิคุณ
2529การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัวของกำแพงกันคลื่น บนชั้นดินอ่อนอนุชิต ฐิติกวิน
2525การศึกษาการเสริมความหนาของผิวทางขับและลานจอด ของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯอภิวัฒน์ กฤษณะพันธ์
2537การศึกษาความต้านทานต่อน้ำของส่วนผสมยางที่ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกิลโซไนเรซินประเสริฐ ศรีงาม
2530การศึกษาระบบการก่อสร้างอู่ต่อและซ่อมเรือในประเทศไทยเปี่ยมศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์
2532การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารผสม ช่วยการเกาะยึดผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์ชวลิต สหธรรมปกรณ์
2530การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถานีขนส่งรถโดยสารปรับ อากาศ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือเบญจพงษ์ พรนิมิตร
2533การออกแบบแผ่นคอนกรีตบล็อครูปตัวไอสำหรับถนนชนบทวิชิต ชื่นชวนสังคม
2544การออกแบบโครงสร้างถนนชั้นผิวทางชนิดยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์
2532การออกแบบโครงสร้างพื้นผิวของถนนชนิดไม่ลาดผิวสำหรับประเทศไทยสมชาย เกษสมบูรณ์
2546การเปรียบเทียบการออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นที่ได้จากเครื่องมือ BENKELMAN BEAM และ FALLING WEIGHT DEFLECTOMETERธรรมมา เจียรธราวานิช
2534การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนนสรวิศ นฤปิติ