Browsing by Author ธงชัย โรจน์กังสดาล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 8 of 8
Issue DateTitleAuthor(s)
2550การกำหนดความต้องการความมั่นคงโดยใช้ไวยากรณ์ของแบบรูปความมั่นคงกวิน สุภาพร
2546การพัฒนาจาวาแอปเพล็ตเพื่อแสดงภาษามาร์คอัพสำหรับแผนภูมิช่วยคิดและช่วยจำธนดล จรูญวงศ์นิรมล
2547การพัฒนาเครื่องมือเพื่อประเมินความเสี่ยงของเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้ซีวีอีและการร้องขอข้อมูลแบบเอชทีทีพีเกียรติ ภิรมย์โสภา
2547การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานสำหรับระบบปฏิบัติการลีนุกซ์เรดแฮตนฤชัย ศรีแสงอยู่, 2516-
2536การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบความมั่นคงสำหรับยูนิกซ์ธงชัย โรจน์กังสดาล
2539การพัฒนาโปรแกรมแสดงผลตัวอักษรไทยระบบเท็กซ์พีรวัฒน์ ธรรมาภิมณฑ์
2539การพัฒนาโปรแกรมใช้ในการอธิบายการทำงานขั้นพื้นฐาน ของระบบปฏิบัติการในส่วนของหน่วยประมวลผลกลาง หน่วยความจำหลักและจานบันทึกข้อมูลโดยใช้ภาษาวิชวลเบสิกบุญชัช บวรศุภกิจกุล
2550การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์รหัสผ่านแบบรูปภาพโดยใช้การพิสูจน์ตัวตนแบบคำถามท้าทาย-ตอบสนองยุวัฒน์ เชื้อสาธุชน