Browsing by Author นงลักษณ์ โควาวิสารัช

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 33 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การจัดกลุ่มภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจเชิงวากยสัมพันธ์สาธิต ตั้งติดธรรม
2552การจำลองใบหน้าบุคคลสามมิติผ่านกล้องเดี่ยวที่อยู่นิ่งปฐมพงษ์ เรืองแย้ม
2546การตรวจหาตำแหน่งและรู้จำเวลาของนาฬิกาตัวเลขในภาพวีดิทัสน์แบบอัตโนมัติเจษฎา แสงพานิชย์
2549การทวนสอบบุคคลและการระบุบุคคลโดยใช้การแปลงเรดอนของแบบรูปม่านตาภัทราภรณ์ อริยปรีชากุล
2558การประมาณปริมาตรของเนื้อสมองตายจากโรคสมองขาดเลือดเฉียบพลันโดยการใช้การประมวลผลภาพดิจิทัลวนิดา เจริญสุข
2546การปรับปรุงวิธีจัดเรียงภาพโมเสกแนวระนาบอย่างอัตโนมัติโดยใช้ลักษณะเด่นทางด้านสีและขอบนครินทร์ ตังคะพิภพ
2541การพัฒนาโปรแกรมแสดงภาพแผนที่วิศรุต คำทรงศรี
2552การระบุบคคลด้วยแบบรูปม่านตาโดยใช้เว็บแคมแบบอินฟราเรดอังคาร จารุจารีต
2551การระบุบุคคลด้วยลักษณะลายผิวของฝ่ามือจากกลุ่มที่คัดกรองด้วยเส้นหลักมงคล ศักดานุภาพ
2548การระบุบุคคลโดยใช้ลักษณะเรขาคณิตของมือและรูปแบบม่านตาพิพัฒน์ ประทีปอมรกุล
2555การรู้จำท่าทางการเตะและการชกของบุคคลโดยใช้กล้องมุมมองเดียวภาวินี จรูญพันธุ์
2554การรู้จำฟันในภาพรังสีเอ็กซ์ทางทันตกรรมนคินทร พัฒนชัย
2548การรู้จำภาพเอกสารอักษรเบรลล์ศรัณย์ เกตุศรีเมฆ
2556การวัดค่าอัตราส่วนแนวตั้งระหว่างคัพและดิสก์ โดยการแบ่งส่วนภาพถ่ายจอประสาทตานฤมล นวลฉวี
2553การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมาลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมองภริมา คลังภูเขียว
2539การศึกษาฟิกส์ด้วยชุดคำสั่งซันฟิกส์เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมสร้างภาพ แบบจำลอง 3 มิติพีรวิชร์ สุนทรศิริ
2557การหาปริมาตรของกระเพาะอาหารจากภาพ SPECT ด้วยวิธีการประมวลผลภาพดิจิทัลบุษราคัม สุขอนันต์
2543การหาลักษณะพื้นผิวของเม็ดเลือดแดงจากภาพถ่ายจากกล้องเอสอีเอ็ม โดยเทคนิคการหารูปร่างจากความสัมพันธ์ของแสงและเงาของภาพสุภาพร บุญฤทธิ์
2547การออกแบบและพัฒนาชุดส่วนประกอบซอฟต์แวร์สำหรับสร้างภาพเชิงปริมาตรเพื่อสนับสนุนงานด้านการแพทย์ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค, 2522-
2540การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศบัณฑิตศึกษาระดับคณะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้วิธี SSADMพีริยา รามโกมุท