Browsing by Author นิพนธ์ อุดมสันติสุข

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
Issue DateTitleAuthor(s)
2541การจำแนกสปีชีส์ของเชื้อมัยโคแบคทีเรียมโดยหาลำดับเบสของชิ้นส่วน 16S rDNA ที่เพิ่มจำนวนวิรัช พวงภู่
2526การวินิจฉัยทางน้ำเหลืองของโรคซิฟิลิส ด้วยวิธีเอนไซม์ลิงค์ อิมมูโนซอร์เบนท์ แอสเสนิพนธ์ อุดมสันติสุข
2546การวินิจฉัยวัณโรคเยื่อหุ้มปอดชนิดได้ผลเร็ว ด้วยวิธีการระบบ บีดี โพรบเทค อีทีพจน์ อินทลาภาพร
2535ซีโรทัยป์และความไวรับต่อสารต้านจุลชีพของเชื้อ Ureaplasma urealyticum ในผู้ป่วยโรคหนองในเทียมประภาวดี บุญเจริญ
2559บทบาทของ MAIT cells ในการควบคุมการติดเชื้อแบคทีเรีย Mycobacterium tuberculosis : รายงานการวิจัยกมล แก้วกิติณรงค์; นิพนธ์ อุดมสันติสุข