Browsing by Author บรรเจิด จงสมจิตร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 19 of 19
Issue DateTitleAuthor(s)
2554การกระตุ้นถ่านที่ได้จากกากของรำข้าวด้วยไอน้ำและการประยุกต์ใช้เป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยาจีรติ อบอาย
2551การพัฒนาการสังเคราะห์โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรง โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนบนตัวรองรับบรรเจิด จงสมจิตร
2552การพัฒนาการสังเคราะห์โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำแบบโซ่ตรงโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาเมทัลโลซีนบนตัวรองรับบรรเจิด จงสมจิตร
2555การศึกษาเปรียบเทียบของคาร์บอนไดออกไซด์ไฮโดรจิเนชันโดยตัวเร่งปฏิกิริยาเดี่ยวโคบอลต์และนิกเกิลบนตัวรองรับเคลย์คชศักดิ์ ยุพาภรณ์โสภา
2549การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรปบรรเจิด จงสมจิตร; จูงใจ ปั้นประณต
2548การสังเคราะห์เชื้อเพลิงดีเซลโดยตรงจากปฏิกิริยาฟิชเชอร์โทรปบรรเจิด จงสมจิตร; จูงใจ ปั้นประณต
2555การหาภาวะที่เหมาะสมสำหรับการกำจัดกำมะถันในน้ำมันดีเซลโดยออกซิเดทีพดีซัลเฟอร์ไรเซชัน ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาวาเนเดียมบนตัวรองรับซิลิกาเมทังกร เสริมสุข
2555การเตรียมและทดสอบคุณลักษณะสำหรับออกไซด์ผสมของเมโซพอรัสไทเทเนียกับซิลิกา อะลูมินา และเซอร์โคเนียอินทิรา พ่อค้าทอง
2553การเสื่อมประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์โมลิบดีนัมบนอะลูมินาในปฏิกิริยาไฮโดรจิเนชันของสารประกอบซัลเฟอร์ปรัชญา วารสิทธิ์
2554การเสื่อมสภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาไอรอน-โมลิบเดตในอุตสาหกรรมการผลิตฟอร์มัลดีไฮด์กิตติพงษ์ ไพรศรี
2556ดีไฮเดรชันของเอทานอลโดยใช้แกมมาอะลูมินาที่ปรับปรุงด้วยโบรอนและแกลเลียมบงกช ทองประดับ
2557ตัวเร่งปฏิกิริยาคาร์บอนที่ได้จากกระบวนการไพโรไลซิสยางรถยนต์ใช้แล้วสำหรับปฏิกิริยาของเอทานอลวีรพัฒน์ วิวัฒโนดม
2554ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2555ตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับที่ถูกปรับปรุงสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์บรรเจิด จงสมจิตร
2556ปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลโดยตัวเร่งปฏิกิริยาอะลูมินาซิลิกาที่ปรับปรุงด้วยแลนทานัมภัทรพร ดุสิตสถิตไกวัล
2556ผลของบรรยากาศในการแคลไซน์ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาแกมมาอะลูมินาสำหรับปฏิกิริยาการขจัดน้ำของเอทานอลฉัตราพร ทับสาร
2560โครงการ ปฏิกิริยาขจัดน้ำของเอทานอลเป็นเอทิลีนบนตัวเร่งปฏิกิริยากรดของแข็ง : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์บรรเจิด จงสมจิตร
2554โครงการวิจัยการใช้วัสดุนาโนเป็นตัวรองรับของตัวเร่งปฏิกิริยาซีเกอร์-แนตตาและเมทัลโลซีน : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ปิยะสาร ประเสริฐธรรม; บรรเจิด จงสมจิตร; จูงใจ ปั้นประณต
2555ไฮโดรจิเนชันของคาร์บอนไดออกไซด์โดยตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนวัสดุเชิงประกอบเซอร์โคเนียกับซิลิกาสิทธิโชค ชินสาโรจน์