Browsing by Author ประวิตร อัศวานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 18 of 18
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การฉายแสงอัลตราไวโอเลตบีช่วงคลื่นแคบแบบเฉพาะที่ร่วมกับ 0.1% 8-เม็ททอกซี่ซอราเลนในรูปครีมในการรักษาโรคสะเก็ดเงินนพดล อมรภิญโญเกียรติ, 2521-
2559การทดลองแบบสุ่มศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ซิลิโคนเจลชนิดทาร่วมกับเลเซอร์เออเบี้ยมแย้กเทียบกับการรักษาด้วยเลเซอร์เพียงอย่างเดียวในการรักษาแผลเป็นจากสิวแบบบุ๋มเจนวจี คำธารา
2553การรักษารอยโรคเคอราโตซีส พิลาริส โดยใช้เลเซอร์ชนิดลองพัลส์ เอ็นดี:แย้กพิชัย แซ่ลิ่ม
2553การวัดพื้นที่รอยโรคด่างขาวบนท่อนแขนด้วยวิธีประมาลผลภาพดิจิทัลจากภาพถ่ายหลายมุมมองภริมา คลังภูเขียว
2561การศึกษาประสิทธิผลของ อินเทนซ พัลส์ ไลท ในการลดความขรุขระของผิวหนัง ในคนไทยที่มีภาวะเคราโตซีส พิลาริส:การศึกษาแบบสุ่ม และปกปิดสองฝ่ายแพรววนิต ไมตรีวงษ์
2549การศึกษาผลของการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวคลื่นช่วงแคบและชนิดความยาวคลื่นช่วงกว้างในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวจิรสิน กิจลือเกียรติ
2554การเปรียบเทียบความยาวและความหนาของเส้นขนบริเวณขา หลังการใส่เฝือกเป็นเวลาอย่างน้อย 4 สัปดาห์กับเส้นขนบริเวณขาด้านที่ไม่ได้ใส่เฝือกปิยนุช ไชยฤกษ์
2546การเปรียบเทียบผลการรักษารอยโรคไลเคนพลานัสในช่องปาก ระหว่างยาฟลูโอซิโนโลน อะเซทโทไนด์ 0.1% ชนิดขี้ผึ้ง กับยาโคลเบตาโซล โพรพิโอเนต 0.05% ชนิดขี้ผึ้งภัทรนฤน กาญจนบุษย์
2557การเปลี่ยนแปลงระดับความรุนแรงของสิวในผู้ชายที่เป็นสิวง่ายเปรียบเทียบก่อนและหลังการบริโภคช็อกโกแลตสายวรีย์ วงษ์รวิโอภาพ
2550การใช้พัลส์ดายเลเซอร์ความยาวคลื่น 595 นาโนเมตรในการรักษาผิวหนังที่เปลี่ยนแปลงจากการได้รับรังสีอัลตราไวโอเลตเป็นเวลานานสุวิมล พู่ทองคำ
2554ความชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดผื่นผิวหนังอักเสบบริเวณมือจากการปฏิบัติงานในนักศึกษาช่างทำผมหญิงในเขตกรุงเทพมหานครปิยะ แซ่จัง
2560ประสิทธิผลของยา 15% ซิงค์ออกไซด์ชนิดขี้ผึ้งสำหรับการรักษาหูดบนผิวหนัง, การศึกษาแบบสุ่มเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมชาญเกียรติ ส่องสันติภาพ
2555ผลของการกำจัดขนรักแร้ด้วยเอ็น ดี แย้ก เลเซอร์ 1064 นาโนเมตร ที่มีต่อการผลิตเหงื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมกังสดาล รุ่งโรจน์วงศ์ศิริ
2554ผลของการรักษาด้วยแสงยูวีบีต่อระดับวิตามินดีในผู้ป่วยปลูกถ่ายไตสมศรี อัศวินพร
2551ผลของการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบีชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบร่วมกับยาทาทาโครลิมัสและการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตบี ชนิดความยาวช่วงคลื่นแคบอย่างเดียวในการรักษาผู้ป่วยโรคด่างขาวศิริอร กล้าหาญ
2558ผลของเมลาโทนินต่อความยาวเส้นผมของมนุษย์ในห้องปฏิบัติการณัฐินี จิตครองธรรม
2553เครื่องมือประมวลผลภาพดิจิทัลสำหรับวัดข้อมูลของเส้นผมบนหนังศีรษะของผู้ป่วยโรคผมบางทางพันธุกรรมสุมรี อาระยะสมบัติ
2554โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเซลล์ต้นกำเนิดเส้นผมประวิตร อัศวานนท์; รัชต์ธร หมอนจันทร์; ถนอม บรรณประเสริฐ