Browsing by Author ปวีณา เชาวลิตวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 59 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การศึกษาสายโซ่อุปทานยานยนต์ไทย: แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนพีรฉัตร คุณาทรัพย์
2553การศึกษาเปรียบเทียบเชิงเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีของการนำก๊าซธรรมชาติมาใช้ในอาคารพาณิชย์นริศ ลาภสุนทรพิทักษ์
2554การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบการจัดเตรียมยานพาหนะสำหรับระบบการขนส่งปนิฉัตร นุชจาวิทยาพร
2552การออกแบบระบบการพยากรณ์บุคลากรทางการแพทย์และเวชภัณฑ์ของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์
2558การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตล้ออัลลอยมัลลิกา บุญเพ็ง
2558การออกแบบระบบการวางแผนการผลิตโยเกิร์ตสุริยะ เปียอยู่
2558การออกแบบระบบการวางแผนและควบคุมการบรรจุหีบห่อในการผลิตเครื่องสำอางลักษมล ชัยวัฒนเมธิน
2550การออกแบบระบบการหาค่าเวลามาตรฐานของขั้นตอนการปูผ้าและการตัดในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มรุ่งนภา แสงเพ็ง
2551การออกแบบระบบกำหนดนโยบายการสั่งซื้อเวชภัณฑ์ดำรงค์ศักดิ์ ฤดีเจริญสกุล
2554การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2554การออกแบบระบบติดตามยานพาหนะสำหรับการขนส่งภาสพงศ์ อารีรักษ์
2555การออกแบบระบบบริหารการจัดซื้อวัสดุนำเข้าศุภลักษณ์ จงสวัสดิวิบูลย์
2554การออกแบบระบบบริหารความต้องการการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2550การออกแบบระบบวางแผนและควบคุมการปูผ้าและตัดผ้าในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มภีรพล ทำเสมอดี
2552การออกแบบระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อการจ่ายงานให้พนักงานในงานเย็บผ้าสุภีจรรย์ หุ่นธานี
2554การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งสินค้ามานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร
2560การออกแบบฮิวริสติกเพื่อใช้ในการออกแบบและปรับปรุงสายการผลิตญาณวโรตม์ พงศ์เศรษฐไพศาล
2550การออกแบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการจัดการโรงพยาบาลสิรวิชญ์ สว่างนพ
2554คู่มือประเมินผลหาระบบติดตามที่เหมาะสมมานพ เรี่ยวเดชะ; เหรียญ บุญดีสกุลโชค; ปวีณา เชาวลิตวงศ์; วรโชค ไชยวงศ์; ภูมิ เหลืองจามีกร