Browsing by Author ปวีณา เชาวลิตวงศ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 59  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2559การกำหนดนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไปเคมีภัณฑ์อิศณัย ฟุ้งเกียรติไพบูลย์
2545การกำหนดห้องเรียนให้มีจำนวนที่นั่งที่ว่างเหลือน้อยที่สุดสุวิวัฒน์ สืบสานกุล
2549การกำหนดเส้นทางเดินรถแบบพลวัตกฤศณภัทร สวาสดิ์
2560การกําหนดนโยบายคงคลังของสินค้ากึ่งสําเร็จรูปในกระบวนการผลิตสีนํ้ามันอารยะ ปัญญาเสริฐ
2558การจัดการสินค้าคงคลังสำหรับธุรกิจบริการอาหารแช่แข็งนำเข้าจากต่างประเทศสุพรพันธ์ จิตธรรม
2558การจัดตารางการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก สำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์พิรุณพร พิพัฒนพร
2558การจัดเตรียมกำลังคนของร้านสาขาในธุรกิจบริการโทรคมนาคมคัชลินี อัปสรภาสกร
2554การบริหารความเสี่ยงด้านคุณภาพ ในกระบวนการเชื่อมโดยใช้ลวดทองแดงกมลชนก ศรุติไพศาล
2550การปรับปรุงกระบวนการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผมณฐิณี เทียนน้อย
2552การปรับปรุงการจัดลำดับการผลิตในสายงานประกอบรถยนต์รุ่งนภา ฟองทา
2553การปรับปรุงการวางแผนการแปรรูปกระดาษทิชชูภาคภูมิ รุ่งชวาลนนท์
2553การปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการไหลของสินค้าออกจากคลังสินค้าสราวุธ เดชอินทรนารักษ์
2558การปรับปรุงผังและกระบวนการทำงานในคลังสินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนป้อนโรงงานประกอบรถยนต์เพ็ญพิสิทธิ์ โตแย้ม
2554การปรับปรุงผังโรงงานผลิตและประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์Monsupee Wateekul
2558การปรับปรุงระดับการให้บริการของธุรกิจซื้อมาขายไปสำหรับแบตเตอรี่ทดแทนผุสดี ม่วงทอง
2557การพัฒนากระบวนการวิเคราะห์ปัญหาพัสดุคงคลังโดยกรณีศึกษาศิรประภา โฆษิตพล
2548การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดสรรงานและจัดลำดับการผลิตให้สายการผลิตอุตสาหกรรมอาหารทะเลส่งออกชลทิชา จำรัสพร
2555การลดความสูญเสียจากการผลิต แผนกกระบวนการตัด ในอุตสาหกรรมการผลิตกระจกแผ่นเรียบนิติพงษ์ เล็กสุพรรณโรจน์
2556การวางแผนการจัดส่งสารเคมีบำบัดน้ำด้วยรูปแบบการบริหารคลังโดยผู้ขายปองพล สุทธิพงษ์เกษตร
2558การศึกษาสายโซ่อุปทานยานยนต์ไทย: แนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนพีรฉัตร คุณาทรัพย์