Browsing by Author พนม คลี่ฉายา

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 58 to 64 of 64 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2560วาทกรรม อำนาจ และการสื่อสารวาทกรรมภิกษุณีเถรวาทของไทยพงษ์พันธุ์ กีรติวศิน
2554เนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำผลิตภัณฑ์กล้องดีเอสแอลอาร์ที่สร้างโดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตกับการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเคลียร์ จันทร์ศุภฤกษ์
2551แนวทางการประชาสัมพันธ์การตลาดหนังผีไทยเพื่อให้เกิดกระแสนิยมและความเหมาะสมเชิงจรรยาบรรณวิชาชีพระวิวรรณ นุชนาคา
2560แรงจูงใจ การเปิดรับข่าวสาร การตัดสินใจ และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้พิการอิสระ อุปดี
2559แรงจูงใจ การแสวงหาข้อมูล และการตัดสินใจท่องเที่ยวของผู้บริโภคหญิงโสดวัยทำงานธนิศา แสวงพรรค
2556แรงจูงใจและพฤติกรรมการใช้สื่อประเภทจอแบบมัลติสกรีนของเจเนอเรชั่นวายเพ็ญฉวี ศรีวนาสณฑ์
2561แหล่งข้อมูลข่าวสาร และรูปแบบการเดินทางท่องเที่ยวของผู้หญิงโสดจิดาภา เอกอินทร์