Browsing by Author พรรัตน์ ดำรุง

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 6 of 6
Issue DateTitleAuthor(s)
2544การพัฒนาละครแบบขนบนิยม : กรณีศึกษาจากงานละครชาวบ้านพรรัตน์ ดำรุง
2560การศึกษาวิธีการแสดงในละครเวทีประสาทสัมผัสสำหรับผู้ชมวัยเด็กที่มีภาวะออทิซึมชนัตถ์ พงษ์พานิช
2559การเสริมสร้างความเป็นไทยโดยใช้การสอนแบบละครเป็นฐานแก่นิสิตนักศึกษาปริญญาบัณฑิตธนสิน ชุตินธรานนท์
2546ผู้หญิงกับการสร้างสรรค์ละครร่วมสมัยในเอเชียพรรัตน์ ดำรุง
2553ศิลปะสื่อการแสดงสดในประเทศไทยสรพจน์ เสวนคุณากร
2548เพิ่มพละกำลังให้ลิงกับยักษ์ : โครงการวิจัยศิลปการแสดงร่วมสมัยจากงานขนบนิยมระหว่างไทย-เขมรพรรัตน์ ดำรุง; สัญชัย เอื้อศิลป์