Browsing by Author พรศักดิ์ ผ่องแผ้ว

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 82 to 94 of 94 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2522วัฒนธรรมทางการเมืองของบุคคลชั้นนำท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณีบุคคลชั้นนำจังหวัดสิงห์บุรีมณฑล มีอนันต์
2539อิทธิพลของพระสงฆ์ต่อการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวินัย ทับทอง
2544อินเตอร์เน็ตกับการเมืองไทยยุทธพร อิสรชัย
2534เจ้ามือหวยใต้ดิน : ศึกษาเฉพาะกรณีอิทธิพลทางการเมืองนฤมล นิตยจินต์
2536เหตุผลของการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง : ศึกษาเฉพาะกรณี เขต 1 จังหวัดนครราชสีมานัฐพงศ์ สุขวิสิฎฐ์
2534แนวคิดผู้ตรวจการรัฐสภาเพื่อการพัฒนาทางการเมืองในระบอบรัฐสภาธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
2538แบบแผนการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ของจังหวัดนครราชสีมา : การวิเคราะห์เชิงภูมิศาสาตร์การเลือกตั้งนพวัชร สิงห์ศักดา
2535แรงจูงใจ, ทัศนคติ, บุคลิกภาพและอุปนิสัยทางการเมือง ของผู้มีสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้ง ในจังหวัดมหาสารคามสุขุม ดลโสภณ
2529แรงจูงใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของผู้นำชุมชนไทย : ศึกษากรณีผู้นำชุมชนในเขตอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมพิเชษฐ สิชฒรังษี
2529แรงจูงใจในการเป็นนักการเมือง : ศึกษากรณีนักการเมืองของจังหวัดเชียงรายบำเพ็ญ บินไทยสงค์
2541โครงสร้างอำนาจทางการเมืองในชุมชนแออัดคลองเตยชาญชัย งามธุระ
2540โครงสร้างอำนาจในชุมชนกับการเมืองท้องถิ่น : ศึกษากรณีเมืองพัทยานาตาชา วศินดิลก
2544โลกาภิวัตน์ การเมืองและนโยบายแปรรูป : กรณีบริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ประเทศไทยเรืองวิทย์ เกษสุวรรณ