Browsing by Author มานพ พงศทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 88 to 107 of 110 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2544วิธีการประเมินราคาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดฐปนันท์ เอกอินทร์
2554ศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเลือกเช่าพื้นที่สำนักงานขนาดเล็กในเขตศูนย์กลางธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในเขตกรุงเทพมหานครมนสา อัศวกาญจน์
2551สภาพการอยู่อาศัยของพนักงานประจำรถโดยสารที่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)บวรศักดิ์ อัศวดิตถ์
2539สภาพที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน สำหรับผู้ใช้แรงงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ : กรณีศึกษานิคมอุตสาหกรรมนวนครจักรภพ กาบทอง
2539สภาพปัจจุบันและความคาดหวัง เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยของผู้ปกครอง กรณีศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์อลงกรณ์ ทวีรักษา
2539สภาพปัจจุบันและความคาดหวังเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยชั่วคราวและถาวร ของผู้ใช้แรงงานก่อสร้างประสาร ศรีศุภชัยยา
2554สินค้าทดแทนในโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยระดับราคาปานกลางทำเลหลักสี่ กรุงเทพมหานครนิคม หอมยืน
2540อยู่อาศัยของแรงงานในสวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยานันทวัน กนกอุดม
2536อาคารชุดพักอาศัยแนวราบในเขตกรุงเทพมหานคร : ศึกษาด้านทัศนคติ กฎหมาย และรูปแบบทวี ธรรมกุลกระจ่าง
2549เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิทบุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล
2552แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAAมาลี แซ่ตั้ง
2552แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก
2539แนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเลอพงษ์ ชูประยูร
2540แนวทางการปรับปรุงโครงการระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในโรงงานอุตสาหกรรมเขตบางขุนเทียนสรรชัย วัชรจิตติธรรม
2549แนวทางการพัฒนาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยกิตติคุณ นิติชัยวรกุล
2540แนวทางการรื้อย้ายสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนิพัท ทวนนวรัตน์
2553แนวทางการออกแบบการใช้สอยแนวตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็กระดับราคาปานกลางในเมืองณันธวุฒิ กัญจนกาญจน์
2553แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)อรอนงค์ รอบคอบ
2550แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่กนกกร เหล่ากาแฝง
2526แนวทางในการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชาลี มงคลรัตน์