Browsing by Author มานพ พงศทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 97 to 110 of 110 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2549เหตุจูงใจในการตัดสินใจซื้อห้องชุดพักอาศัยใกล้สถานีรถไฟฟ้า : กรณีศึกษา โครงการซิตี้โฮม รัชดา และ ซิตี้โฮม สุขุมวิทบุศรินทร์ รุ่งรัตนกุล
2552แนวทางการจัดการอพาร์ตเมนต์ระดับราคาสูงในเมืองสมุทรสาคร : กรณีศึกษา อพาร์ตเมนต์ AAAมาลี แซ่ตั้ง
2552แนวทางการปรับตัวของโรงแรมท้องถิ่นระดับราคาประหยัด : กรณีศึกษา พื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาถิรวุฒิ ธนวิชเพียรพาก
2539แนวทางการปรับปรุงกฎกระทรวงควบคุมอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่พิเศษ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยเลอพงษ์ ชูประยูร
2540แนวทางการปรับปรุงโครงการระบบข้อมูลที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ : กรณีศึกษาที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานที่มีรายได้น้อยในโรงงานอุตสาหกรรมเขตบางขุนเทียนสรรชัย วัชรจิตติธรรม
2549แนวทางการพัฒนาบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยกิตติคุณ นิติชัยวรกุล
2540แนวทางการรื้อย้ายสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงนิพัท ทวนนวรัตน์
2553แนวทางการออกแบบการใช้สอยแนวตั้งสำหรับอาคารชุดพักอาศัยขนาดเล็กระดับราคาปานกลางในเมืองณันธวุฒิ กัญจนกาญจน์
2553แนวทางแก้ไขปัญหาการขายทรัพย์สินรอการขาย (NPA) : กรณีศึกษา บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) และบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.)อรอนงค์ รอบคอบ
2550แนวทางในการป้องกันและแก้ไขการค้าชำระหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาบางใหญ่กนกกร เหล่ากาแฝง
2526แนวทางในการพัฒนาการใช้ที่ดินเพื่อการศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชาลี มงคลรัตน์
2554แนวโน้มการพัฒนารูปแบบโรงแรมบูติก : กรณีศึกษา โรงแรม ในเขตอำเภอหัวหิน-ชะอำเบญนภา จันทร์กลับ
2538แนวโน้มความต้องการบ้านเดี่ยวในเขตภาษีเจริญของผู้มีแหล่งงาน ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครนิยุทธ์ กรุงวงศ์
2527แนวโน้มและทิศทางการขยายตัวที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร (2525-2528)ยงยุทธ ดิลกตระการกิจ