Browsing by Author มานพ พงศทัต

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 110  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2555กระบวนการพัฒนาโครงการ บูติค แคมป์ปิ้ง รีสอร์ท : กรณีศึกษา คีรีมายา กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา และ ฟาร์มโชคชัย บูติค แคมป์ จังหวัดนครราชสีมารพีพรรณ ทองพรายวงศ์
2554กลยุทธ์การสื่อสารด้านการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social media) ของธุรกิจอาคารชุดกรณีศึกษา บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)ศรัญญา รัตนจงกล
2539การขยายตัวของที่อยู่อาศัยในจังหวัดปทุมธานีบนถนนรังสิต-นครนายกบริเวณคลอง 1 ถึงคลอง 7วัชรพงศ์ บำรุงพืช
2538การจัดหาที่อยู่อาศัยของแรงงานในเขตอุตสาหกรรมของเอกชน : กรณีศึกษาสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒนฯ ศรีราชา จังหวัดชลบุรีศิริมานะ ศาตมัย
2545การจัดเตรียมที่อยู่อาศัยสำหรับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : กรณีศึกษา ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชยวีร์ คีตวรนาฏ
2546การตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน : กรณีศึกษา โครงการหมู่บ้านพฤกษาอดิเรก แสงใสแก้ว
2547การบริหารอาคารชุดที่อยู่อาศัยแบบผสม : กรณีศึกษา โครงการจิวเวลรี่เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม กรุงเทพมหานครบุญญา แกล้วทนงค์
2550การประเมินมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย ประเภทที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา ทรัพย์สินรอการขาย ของ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)อนุกูล อินทรัตน์
2538การประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษาการประเมินราคาที่ดินเพื่อโครงการที่อยู่อาศัย ในเขตกรุงเทพมหานครกานต์ อัศวปานทิพย์
2539การพัฒนาสถาบันการเงินในรูปแบบของสหกรณ์เคหสถาน สำหรับผู้มีรายได้น้อยเสนีย์ ลิมานนท์ดำรงค์
2550การวางแผนทางการเงินของผู้ซื้อในโครงการออมเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย : กรณีศึกษา โครงการเดอะรูม สุขุมวิท 79 ของ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ประภัทร วัชโลณุรักษ์
2545การวางแผนทางการเงินเพื่อที่อยู่อาศัยของบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2539 ผู้กู้ "กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา"รวิวรรณ เดชานุภาพฤทธา
2543การวางแผนเพื่อประมูลซื้อห้องชุดพักอาศัยระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานครวาสินี ลิ่มอรุณ
2540การศึกษากระบวนการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแนวทางพึ่งพาตนเอง ของผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง กรณีศึกษาโครงการที่องค์กรชุมชน ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยมัลลิกา บุณฑริก
2554การศึกษาการอนุรักษ์พลังงานในโครงการอาคารชุดพักอาศัยแพรวพรรณ เจริญเรืองกิจ
2530การศึกษาการเจริญเติบโตของชุมชนในจังหวัดปทุมธานี : กรณีศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดินชุมชนประชาธิปัตย์และคลองหลวงจารุวรรณ ธำรงเกียรติ
2538การศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความต้องการที่อยู่อาศัยของผู้ใช้แรงงานภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาบริเวณถนนเทพารักษ์ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการชรัตน์ หาญจงกล
2528การศึกษาการใช้ที่ดินเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา เขตสัมพันธวงศ์สุมน โรจนะสิริ
2535การศึกษาความคาดหวัง ความต้องการที่อยู่อาศัยในแต่ละช่วงชีวิตของผู้ประกอบอาชีพในวิชาชีพ 5 แขนง แพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักกฎหมาย และนักการบัญชีและการเงินนันทนา ภัทรพงศ์สันต์
2538การศึกษาความต้องการที่พักอาศัยของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปภากร สุวรรณธาดา