Browsing by Author มาโนช โลหเตปานนท์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 39 of 39 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2551การวิเคราะห์รูปแบบโซ่อุปทานสำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสุขุมาภรณ์ สิทธิมงคลชัย
2554การออกแบบระบบสนับสนุนการวางแผนจัดรถรับขยะรีไซเคิลธิดา พงศ์สุธรรม
2550การเประเมินเชิงเปรียบเทียบระหว่างการปฏิบัติการการขนส่งแบบเต็มคันชนิดปกติและชนิดการเดินรถต่อเนื่องธัชนันท์ โล่ห์สถาพรพิพิธ
2553การเลือกทำเลที่ตั้งศูนย์กระจายสินค้าของอะไหล่ยานยนต์โดยใช้กระบวนลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์น้ำฝน พุฒิสันติกุล
2557การใช้วิธีผ่อนคลายแบบลากรางจ์ร่วมกับวิธีทางพันธุกรรมในการแก้ไขปัญหาการจัดเส้นทางและสินค้าคงคลังศรัณย์ พิพัฒนพงศ์โสภณ
2552ขั้นตอนวิธีทางคอมพิวเตอร์สำหรับการบรรจุกล่องหลายมิติเข้าตู้คอนเทนเนอร์ปิยธิดา สุวรรณสันติสุข
2549ขั้นตอนวิธีสำหรับปัญหาการรับและส่งสินค้าแบบเต็มความจุที่มีจุดรับสินค้าหลายแห่งวันชนะ วชิรวัฒนะธำรง
2556ความร่วมมือในการขนส่งสินค้าระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้ให้บริการขนส่งสุทธิพันธ์ พรมมา
2552ปัจจัยสำหรับการบริหารฝูงรถยนต์เสื่อมสภาพของกองทัพอากาศโดยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สมัญญา รังสิเสนา ณ อยุธยา
2553ปัจจัยในการคัดเลือกผู้ประกอบการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคด้วยรถบรรทุกปิยะกรณ์ สุนทรวัฒน์
2552ปัญหาการจัดเส้นทางเดินรถขนส่งน้ำมันจิรภัทร วัธนเวคิน
2550ผลกระทบของราคาน้ำมันต่อต้นทุนรวมของผู้ประกอบการขนส่งรถบรรทุกตัวอย่างธนกร วุฑฒะวนิช
2553รูปแบบความร่วมมือด้านการขนส่งระหว่างเจ้าของสินค้าโดยไม่ผ่านตัวกลานำพล ลาวัลยะวัฒน์
2559วิธีฮิวริสติกสำหรับการจัดสรรสายพานลำเลียงสัมภาระขาเข้าสันทัศน์ ไชยเวช
2551แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับปัญหาการคัดเลือกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าโดยการประมูลเชิงกลุ่มธีรธรรม มีเทศน์
2551แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และขั้นตอนสำหรับแก้ปัญหาการจัดเส้นทางโดยประยุกต์การจัดวางโครงข่ายพรเทพ ตรีช่อวิทยา
2553แบบจำลองเชิงคงทนในการกระจายสินค้าสำหรับอุตสาหกรรมน้ำตาลภายในประเทศนิธิ ทองเป็นใหญ่
2553แบบจำลองเชิงความน่าจะเป็นสำหรับวิเคราะห์การเดินรถเที่ยวกลับภาสภณ ชัยบูรณ์
2549แบบจำลองและขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาการจัดเส้นทางการขนส่งแบบเต็มคันรถอย่างต่อเนื่องยศศิริ อดุลยศักดิ์