Browsing by Author วิลาสินี พิพิธกุล

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 28  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2545กระแสความคิดที่หยุดนิ่งและความคิดที่เคลื่อนไหวกรณีข่าวสารเณรีในหนังสือพิมพ์รายวันวลีรัตน์ อนุตรวัฒนกุล, 2520-
2544การต่อรองอำนาจของผู้หญิงจากการนำเสนอเรือนร่างผ่านสื่อนิตยสารไทยกนกวรรณ ไม้สนธิ์
2544การต่อสู้ทางวาทกรรมของโสเภณีหญิงไทยจากสื่อกระแสหลักสู่เวิลด์ ไวด์ เว็บบุษบรรณ จีนเจริญ
2547การทำจิตวิญญาณให้เป็นสินค้าในนิตยสารผู้หญิงสุภมาศ วัยอุดมวุฒิ, 2523-
2544การปรับเปลี่ยนอุดมการณ์วารสารศาสตร์ของไทยนวลวรรณ ดาระสวัสดิ์, 2510-
2549การรู้เท่าทันบทความเชิงโฆษณาในสื่อนิตยสารสตรีพีริยา จารุเศรษฐการ
2544การสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทยเจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์, 2518-
2545การสะท้อนอุดมการณ์ผ่านการเล่าเรื่องในข่าวกรณีความขัดแย้งโรงไฟฟ้าบ่อนอกสิริวันท์ กลิ่นละมุน
2539การสำรวจสถานภาพแห่งองค์ความรู้เรื่อง "สตรีกับสื่อมวลชนในประเทศไทย พ.ศ. 2520-2535" : รายงานผลการวิจัยกาญจนา แก้วเทพ; วิลาสินี พิพิธกุล
2545การอธิบายตัวตนในชุมชนเสมือนจริงจิรัฏฐ์ ศุภการ, 2519-
2548การเล่าเรื่องและการสร้างความจริงทางสังคมในข่าวคลื่นยักษ์สึนามิพิษณุรักษ์ ปิตาทะสังข์
2548ความสัมพันธ์ระหว่างเพศสภาพต่อการให้คุณค่าตนเองของสตรีในกรุงเทพมหานครกนิษฐา จันทรงาม
2549ความเป็นแม่บ้านและการบริโภคสื่อแนวเล่าข่าวสารนันทกา สุธรรมประเสริฐ
2545จินตนาการทางเพศของผู้หญิงผ่านนิตยสารวัยรุ่นเจิมสิริ เหลืองศุภภรณ์, 2519-
2548นักข่าว กับบทบาทขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ กรณีบุคคลไร้สัญชาติบัณฑิต ภิญโญวัฒนชีพ
2548นิตยสาร a day กับภาพสะท้อนของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยแบบโพสต์โมเดิร์นการณิก ยิ้มพัฒน์
2547นิตยสารผู้ชายกับกระบวนการสร้างความเป็นชายแบบ "เมโทรเซ็กส์ชวล"วรรณาภรณ์ สุขมาก, 2522-
2537บทบาทของหนังสือพิมพ์ในการสื่อสารเรื่อง ความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม กรณี มลพิษจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางวิลาสินี พิพิธกุล
2547ภาพวีรบุรุษที่ถูกประกอบสร้างผ่านกระบวนการข่าวสารของหนังสือพิมพ์ประชานิยมณัฐกานต์ คูสมิทธิ์
2544วาทกรรมการสร้างความจริงเชิงรัฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ของหนังสือพิมพ์ในคดีปกปิดทรัพย์สินของ ทักษิณ ชินวัตรสุกัญญา ตรีทิเพนทร์