Browsing by Author สมพงษ์ พุทธิวิสุทธิศักดิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 26  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2547การคำนวณการไหลของอากาศผ่านอาคารแบบ 3 มิติสืบศักดิ์ ประสารสุข, 2515-
2545การคำนวณการไหลแบบปั่นป่วนผ่านสิ่งกีดขวางรูปทรงสี่เหลี่ยมสองมิติด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมเกรียงไกร ปัญญารัตนะ, 2520-
2548การคำนวณการไหลและการถ่ายเทความร้อนแบบสามมิติภายในท่อวอร์เทกซ์ชัยพร พันธุ์กสิกร
2551การคำนวณเชิงตัวเลขของการไหลแบบราบเรียบโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมในพิกัดกระชับขอบเขตณัฐพล โชคบุญมงคล
2552การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตสองมิติในกระแสขวางโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมรุ่งโรจน์ วัฒน์จิรานนท์
2547การจำลองเชิงตัวเลขของเจ็ตแบบปั่นป่วนในบริเวณจำกัดขอบเขตโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมคมกฤษณ์ ชัยโย, 2520-
2560การจำลองแบบทางพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณของของเหลวที่ไม่ละลายเข้าหากันในเครื่องปฏิกรณ์แบบจุลภาคที่ขยายขนาดคณิน มงคล
2557การจำลองแบบเชิงตัวเลขของการผสมของของไหลในไมโครมิกเซอร์ศุภสิทธิ์ ประเสริฐลาภ
2551การจำลองแบบเชิงตัวเลขสำหรับการถ่ายเทความร้อนแบบคอนจูเกต ที่มีการพาความร้อนแบบอิสระและแบบบังคับโดยใช้ระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุมจิรายุส สมจินดา
2547การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อการออกแบบรีคูเพอเรเตอร์สำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมพงศภรณ์ อาดัม, 2522-
2552การรวมแบบจำลองความปั่นป่วนเรย์โนลด์ต่ำ k-specific dissipation rate กับพจน์แก้ไขสเกลความยาว สำหรับปรากฏการณ์การไหลและการถ่ายเทความร้อนที่ซับซ้อนกิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
2558การลดต้นทุนพลังงานจากการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม: กรณีศึกษา การลงทุนในรูปแบบบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO)สุนิสา วาดวงพักตร์
2547การวิเคราะห์เชิงตัวเลขของวัฏจักรการทำงานที่เหมาะสมสำหรับรีเจเนอเรเตอร์แบบโครงอิฐทนไฟมโนสิทธิ์ แจ้งจบ, 2523-
2547การศึกษาการใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติในเตาหลอมทองแดงพร้อมพันธ์ แสงแก้ว, 2522-
2558การศึกษาเชิงตัวเลขของการระบายควันในอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน MRTกิตตินันท์ บุญเปี่ยม
2546การศึกษาเชิงตัวเลขของการไหลแบบปั่นป่วนและการถ่ายเทความร้อน ในใบพัดกังหันก๊าซที่มีเทอร์บิวเลเตอร์กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู
2550การศึกษาเชิงตัวเลขสำหรับการไหลแบบราบเรียบในช่องทางไหลภายใต้การเคลื่อนที่ของขอบเขตที่กำหนดธีรพรรดิ์ เจริญวัฒนหิรัญ
2544การศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์อุ่นอากาศด้วยไอเสียสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมวรวุฒิ มั่นสกุล, 2521-
2559การออกแบบคอมแพคไมโครแชนแนลรูปแบบโค้งสำหรับการไหลแบบขนานของของไหลสองชนิดที่ไม่ละลายเข้าหากันศิวพล นิตยสุทธิ์
2559การเพิ่มสมรรถนะการถ่ายเทความร้อนภายในท่อกลมโดยใช้เทอร์บิวเลเตอร์รูปแบบต่างๆโชติธัช จิตร์บำรุง