Browsing by Author สุรชัย ชัยทัศนีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 21 to 35 of 35 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2558การพัฒนาแบบจำลองการวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อลดผลกระทบด้านแรงดันในระบบจำหน่ายไฟฟ้ามรุจ หีมสุหรี
2555การพัฒนาแบบจำลองระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยคำนึงถึงการทำงานของอินเวอร์เตอร์สินธุ์ชัย ติลกานนท์
2554การลดกำลังไฟฟ้าสูญเสียในระบบจำหน่ายที่มีระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยพิจารณาร่วมกับชุดตัวเก็บประจุและแท็ปหม้อแปลงด้วยวิธีการทางพันธุกรรมสฤษดิ์ คงทนไพศาล
2553การวางแผนระบบส่งไฟฟ้าโดยพิจารณาการจำกัดกระแสลัดวงจรโดยใช้วิธีขั้นตอนทางพันธุกรรมสัญญพงศ์ จิรถาวรีย์
2554การวางแผนเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนในไมโครกริดณัฐดนัย มีแสง
2560การวิเคราะห์ผลกระทบจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนต่อกำลังผลิตสำรองพร้อมจ่าย และ ต้นทุนการเดินเครื่องสำหรับการวางแผนล่วงหน้า 1 วันเฉลิมจิต กลั่นสุภา
2554การหาค่าเหมาะสมของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวและอุปกรณ์ควบคุมแรงดันเพื่อควบคุมระดับแรงดันไฟฟ้าของระบบจำหน่ายโอฬาริก อัศวนภ;
2554การหาตำแหน่งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันเพื่อเพิ่มความเชื่อถือได้ โดยคำนึงถึงการป้องกันการแยกตัวอิสระของระบบจำหน่ายไฟฟ้านันทิพัฒน์ จิราวรรณสถิตย์
2560การเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบส่งไฟฟ้าโดยการติดตั้งระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอรี่ที่ทำงานร่วมกับระบบสถานีไฟฟ้าอัตโนมัติศรัญยู อินทรสุข
2553การแบ่งแยกบัสที่เหมาะสมเพื่อลดกระแสลัดวงจรในระบบส่งไฟฟ้ากำลัง โดยวิธีค้นหาตาบูชนิดปรับตัวได้ศรัณยู ตรียะโชติ
2553ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต่อการทำงานร่วมกันของฟิวส์กับรีโคลสเซอร์ และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโศภิต สิริโสภณวัฒนา
2559มาตรการค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยการพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายในประเทศไทยกรเทวินทร์ บุญช่วย
2560ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาเงื่อนไขศักยภาพพลังงานหมุนเวียนวีรยา อิ่มเจริญกุล
2554แบบจำลองและการคำนวณข้อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าวรพรต แสงสว่าง
2555แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้านพดล ชวนไชยะกูล