Browsing by Author สุรชัย ชัยทัศนีย์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 31 to 35 of 35 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2553ผลกระทบของการผลิตไฟฟ้าแบบกระจายตัวต่อการทำงานร่วมกันของฟิวส์กับรีโคลสเซอร์ และความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้าโศภิต สิริโสภณวัฒนา
2559มาตรการค่าไฟฟ้าช่วงวิกฤติที่เหมาะสมสำหรับการตอบสนองของความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยการพิจารณาต้นทุนการผลิตไฟฟ้าหน่วยสุดท้ายในประเทศไทยกรเทวินทร์ บุญช่วย
2560ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบไฮบริดที่เหมาะสมที่สุดเมื่อพิจารณาเงื่อนไขศักยภาพพลังงานหมุนเวียนวีรยา อิ่มเจริญกุล
2554แบบจำลองและการคำนวณข้อมูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และการประยุกต์ในการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าวรพรต แสงสว่าง
2555แบบจำลองและการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ร่วมกับการคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้านพดล ชวนไชยะกูล