Browsing by Author สุวภาคย์ อิ่มสมุทร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
Issue DateTitleAuthor(s)
2545การลำดับชั้นหินของชุดหินเสาขัวที่มีซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; มนตรี ชูวงษ์
2541การศึกษาสนามแม่เหล็กบรรพกาลเพื่อหาอายุหินของหมวดหิน ภูทอกและภูพาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยวิโรจน์ ดาวฤกษ์; ปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร
2542ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ในอดีตของประเทศไทย : หลักฐานจากการประยุกต์ใช้ภาพดาวเทียมและสภาวะสนามแม่เหล็กบรรพกาล บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร; วิโรจน์ ดาวฤกษ์; รัศมี สุวรรณวีระกำจร; สงัด พันธุ์โอภาส
2536ลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาหินแกรนิต และการเกิดแนวแร่บริเวณพื้นที่ระหว่างจังหวัดเชียงรายและลำปาง : รายงานผลการวิจัยปัญญา จารุศิริ; วสันต์ พงศาพิชญ์; สุวภาคย์ อิ่มสมุทร