Browsing by Author สุวิมล ธนะผลเลิศ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 12 to 21 of 21 < previous 
Issue DateTitleAuthor(s)
2547ที่ระลึกพิธีรับมอบใบรับรอง ISO 9001 : 2000 : Library-
2545ที่ระลึกพิธีรับมอบใบรับรอง ISO 9002 : 1994 : Libraryสุวิมล ธนะผลเลิศ
2544มหาวิทยาลัยวิจัยกับการบริการสารสนเทศของห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ธนะผลเลิศ; ปริญญา ขาวผ่อง
2551มาตรฐานคุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาสุวิมล ธนะผลเลิศ
2550มิติใหม่ของการบริหารจัดการและดำเนินงานห้องสมุดที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางสุวิมล ธนะผลเลิศ
2551รูปแบบที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดบริการของศูนย์บรรณสารสนเทศทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสุวิมล ธนะผลเลิศ
2547วิวัฒนาการของหลักการอุดมศึกษาในสมัยรัตนโกสินทร์สุวิมล ธนะผลเลิศ
2552ห้องสมุดโรงเรียนในช่วงเปลี่ยนผ่านสุวิมล ธนะผลเลิศ
2552ห้องสมุดในฐานะผู้ช่วยเหลือนักเรียนสุวิมล ธนะผลเลิศ
2551เรียนรู้เพื่อพัฒนา : ประสบการณ์การศึกษาดูงานห้องสมุดต่างประเทศ พ.ศ. 2538-2550สุวิมล ธนะผลเลิศ