Browsing by Author อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 22 to 41 of 68 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2552การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยระบบหมักไร้ออกซิเจนแบบสองขั้นตอนปนัดดา นิลอาญา
2549การบำบัดน้ำเสียไบโอดีเซลโดยวิธีทางเคมีและทางชีวภาพปัณภัทร เจริญสาคร
2551การบำบัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียจากสถานบริการล้างรถโดยบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่งณัฐพงษ์ ผ่องแผ้ว
2559การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกณฐพล รำพึงกิจ
2557การประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและปริมาณคาร์บอนสะสมของระบบพลังงานชีวภาพกรณีศึกษาหญ้าเนเปียร์ปภาพินท์ บางประสิทธิ์
2554การประเมินรอยเท้าคาร์บอนของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลในประเทศไทย กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมบางปะกง โรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ และโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอนยุทธศักดิ์ ศิริสินธว์
2553การประเมินวัฏจักรชีวิตของคอนกรีตพรุนพรรณวิภา พงศ์นคินทร์
2559การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำและพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น กรณีศึกษาถุงพลาสติกสำหรับอาหารชณิภรณ์ เรืองฤทธิ์
2559การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์พลาสติกพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูงปัทมาพร ตรีเนตร
2559การประเมินศักยภาพโครงการลดก๊าซเรือนกระจกในระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ากฤษณี สุวรรณพาหุ
2552การผลิตก๊าซชีวภาพจากกากตะกอนน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษกล่องขาวเคลือบมันกนิษฐา วิมลรัตน์
2555การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมของต้นข้าวโพดที่ปรับสภาพเบื้องต้นร่วมกับของเสียกลีเซอรอลชนกพร วงษ์วัน
2559การผลิตก๊าซชีวภาพจากการหมักร่วมพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดและขยะอินทรีย์สุทิศา สมิทธิเวชรงค์
2551การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะชุมชนเก่าด้วยระบบหมักอมรพรรณ แถมเงิน
2551การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากน้ำเสียประเภทต่างๆพิพัฒน์ พรอำนวย
2552การผลิตก๊าซไฮโดรเจนชีวภาพจากเศษอาหารโดยการหมักแบบไร้ออกซิเจนลานนา ใจทาหลี
2559การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากพลาสติกชีวภาพพอลิแลคติกแอซิดชวัลพร อินทร์จันทร์
2547การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับตลาดสดติดริมน้ำนพพร จรุงเกียรติ, 2521-
2546การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับที่พักอาศัยชุมชนริมน้ำนวพล ผิวผ่อง
2547การพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กแบบติดกับที่สำหรับร้านอาหารริมน้ำณฤทธิ์ สนทอง