Browsing by Author อรทัย ชวาลภาฤทธิ์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 45 to 64 of 68 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2560การศึกษาความคุ้มค่าของการผลิตเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากทะลายปาล์มเปล่ากษิเดช สาลีพัฒนา
2558การเปรียบเทียบการบำบัดน้ำเสียสีย้อมโดยวิธีการออกซิเดชันด้วยกระแสไฟฟ้าและวิธีการตกตะกอนทางเคมีศิรชนม์ อรรถสารประสิทธิ์
2541การเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดขั้นต้น สำหรับน้ำเสียโรงงานผลิตนมถั่วเหลืองด้วยกระบวนการดีเอเอฟ กับกระบวนการโคแอกกูเลชันอุดมศักดิ์ เจียรวิชญ์
2553การเพิ่มค่าความร้อนของเชื้อเพลิงอัดเม็ดจากทางใบและเปลือกนอกต้นปาล์มน้ำมันกฤติย์ภรณ์ ตรังคประสิทธิ์
2551การใช้น้ำกากส่าในการเพาะเลี้ยงไรแดงธีรศักดิ์ สุนทรา
2546การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเป็นระบบบำบัดขั้นที่สามในการบำบัดน้ำเสียชุมชนสุธาสินี ภู่มุสิก
2546การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเพื่อการบำบัดขั้นที่สาม สำหรับน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจุฑารัตน์ หนูสุข
2543การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินเพื่อการบำบัดขั้นที่สามสำหรับน้ำชะมูลฝอยวรากร เกิดทรัพย์
2546การใช้บึงประดิษฐ์แบบน้ำไหลใต้ผิวดินในแนวนอนเพื่อการบำบัดขั้นที่ 3 สำหรับน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์สุภสิริ กุลวิทิต
2559การใช้ประโยชน์เปลือกและกากมันสำปะหลังในการผลิตก๊าซชีวภาพยุวดี มาทอง
2545การใช้เถ้าลอยเส้นใยปาล์มและเถ้าลอยชานอ้อยแทนที่ซีเมนต์บางส่วนกฤษณ์ จารุทะวัย
2548กำลังแรงอัดและความหนาแน่นแห้งของมอร์ตาแบบมีฟองอากาศผสมเถ้าลอยลิกไนต์และเถ้าลอยเส้นใยปาล์มฐากูร หนูเกื้อ
2547ประสิทธิภาพการกำจัดตะกั่วและอาร์เซนิกในน้ำเสียด้วยถ่านกระดูกสุชาดา สุทธิพิบูลย์
2553ผลกระทบของความขุ่นต่อการกำจัดเชื้ออีโคไลจากน้ำโดยกระบวนการฆ่าเชื้อโรคด้วยไฟฟ้าเคมีศรัญญู เอี่ยมระหงษ์
2539ผลของการปรับภาวะด้วยสารเคมีต่อความต้านทานจำเพาะต่อการกรอง ของตะกอนสารส้มจากโรงกรองน้ำประปาอตพล กนกรัตนา
2555ผลของการปรับสภาพสลัดจ์โดยกระบวนการรวมตะกอนด้วยไฟฟ้า ที่มีต่อการกรองสลัดจ์จากระบบบำบัดน้ำเสียกฤษดาภรณ์ รักษ์วงศ์
2551ผลของการหมุนเวียนน้ำเสียภายในระบบถังหมักไร้ออกซิเจนต่อการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำกากส่าอุษณีย์ นาคะภากร
2554ผลของความร้อนและสารเคมีในการปรับสภาพขั้นต้นสำหรับ การผลิตเอทานอลจากวัสดุเหลือทิ้จากอุตสาหกรรมการเกษตรปรเมษฐ สุขชุ่ม
2550ผลของตัวกลางที่มีต่อการกำจัดฟอสฟอรัสในน้ำเสียชุมชนโดยบึงประดิษฐ์ที่มีการไหลในแนวดิ่งไพสิฐ กาญจนสุนทร
2551ผลของภาระการป้อนซีโอดีต่อประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียกากส่าโดยระบบแผ่นกั้นไร้ออกซิเจนชุติมา ฉันท์พลากร