Browsing by Author อัจฉรา จันทร์ฉาย

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 35 to 54 of 62 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2558นวัตกรรมกระบวนการจัดการข้อมูลจากการรายงานของมวลชนในช่วงเวลาการเผชิญภัยพิบัติรังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์
2555นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาสำหรับยาไทยแผนโบราณสิทธิชัย แดงประเสริฐ
2554นวัตกรรมการยืนยันตัวตนของผู้ใช้บริการบัตรเครดิตด้วยรหัสตอบสนองอย่างรวดเร็วและการเข้ารหัสแบบทางเดียวนันทวัน สันทศนะสุวรรณ
2557นวัตกรรมการแนะนำวิธีนวดบรรเทาอาการออฟฟิศซินโดรมผ่านสมาร์ทโฟนฐิฏิมา เลิศอุดมทรัพย์
2554นวัตกรรมการใช้โคฮีชั่นในภาษาเอชทีเอ็มแอลสำหรับเว็บไซต์ในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าวิภารัตน์ พิศภูมิวิถี
2553นวัตกรรมของการระบุแบบปลั๊กอินบนเว็บไซต์ด้วยพลวัตคีย์สโตรกกฤษพงษ อัศดามงคล
2557นวัตกรรมตะเกียบที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพศตพร สภานุชาต
2558นวัตกรรมตัวแบบการรับรองคุณค่าอาหารไทยไกรเสริม โตทับเที่ยง
2557นวัตกรรมระบบการประเมินความสามารถเชิงพาณิชยกรรมของงานวิจัยและพัฒนาชาติรส การะเวก
2559นวัตกรรมระบบการเลือกเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหารวาสนา โกมลวัฒนพงศ์
2557นวัตกรรมระบบติดตามผู้ต้องหาตามหมายจับจิรภพ ภูริเดช
2556นวัตกรรมระบบประเมินปัญหาผิวหน้าและการให้คำปรึกษาเบื้องต้นบนสมาร์ทโฟนเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของลูกค้ากัญญาดา วิริยะไพบูลย์
2558นวัตกรรมระบบประเมินเทคโนโลยีทางการเกษตรจากงานวิจัยและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนนริสรา เมืองสว่าง
2553นวัตกรรมอาหารฟังก์ชันป้องกันมะเร็งในสุนัขขจีลักษณ์ เฉียบแหลม
2557นวัตกรรมเครื่องสำอางสมุนไพรผลฟักข้าวเพื่อการพาณิชย์ภคพรรณ ลีวุฒินันท์
2559นวัตกรรมเทคโนโลยีการประเมินสุขภาพแบบองค์รวมศักดิ์สิทธิ์ พรรัตนศรีกุล
2558นวัตกรรมแอพพลิเคชันจัดการการซื้อขายสำหรับร้านค้าวัสดุก่อสร้างศุภวัชกร เกษรบัว
2551ผลกระทบของภาวะผู้นำ ความสามารถในการดูดซับความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจต่อนวัตกรรมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทยสุพกาญจน์ วิทยพัธนา
2553ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมชี้วัดประสิทธิภาพหลอดรังสียูวีฆ่าเชื้อโรคกษมาภรณ์ ผาสุข
2547ยุทธศาสตร์และการจัดการโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์นม : รายงานผลการวิจัยจินตนา บุญบงการ; อัจฉรา จันทร์ฉาย; กัลยา วานิชย์บัญชา; ธารทัศน์ โมกขมรรคกุล