Browsing by Author เฉลิมชนม์ สถิระพจน์

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 11 to 30 of 36 < previous   next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2549การประเมินความแม่นยำของเทคโนโลยี InSAR ในการศึกษาการทรุดตัวของดินในเขตกรุงเทพมหานครพลภัทร เทียนไทย
2557การประเมินค่าความถูกต้องของระบบ GPS/GLONASS/COMPASS ในการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยว และสถิต กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครสุขสันต์ ชัยยะวงศ์
2560การประเมินประสิทธิภาพของเทคนิคการรังวัดดาวเทียมแบบจลน์โดยอาศัยเครือข่ายสถานี GNSS แบบต่างๆ ในประเทศไทยสมเกียรติ ทิพย์สุมณฑา
2559การประเมินสมรรถนะของเครื่องรับสัญญาณ GNSS ที่ติดตั้งนาฬิกาอะตอมความถูกต้องสูงในงานรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงพรชนิตว์ มูลอักษร
2549การปรับปรุงความถูกต้องของการหาตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยจีพีเอส โดยการใช้วิธี MINQUE สำหรับการประมาณค่าเมทริกซ์ของความแปรปรวนร่วมมยุรา ล้วนเส้ง
2547การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการหาตำแหน่งจุดเดี่ยวที่ให้ความละเอียดสูงโดยใช้ข้อมูลเฟสของคลื่นส่งภัคพงศ์ หอมเนียม, 2521-
2548การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานจีพีเอสด้วยเวฟเลท : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เฉลิมชนม์ สถิระพจน์; ริซอส, คริส
2547การลดผลจากคลื่นหลายวิถีที่สถานีฐานด้วยเวฟเลทรจณา คูณพูล, 2517-
2560การวิเคราะห์ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งโดยการใช้ค่าแก้จากระบบดาวเทียม GAGAN สำหรับการประมวลผลการรังวัดตำแหน่งแบบจุดเดี่ยวด้วยระบบดาวเทียมนำหน GPS ในพื้นที่ประเทศไทยปทุมพร พวงเพ็ชร
2560การวิเคราะห์ค่าปริมาณไอน้ำจากเทคนิคการประมวลผลจุดเดี่ยวความละเอียดสูง โดยใช้ข้อมูลดาวเทียม GNSS จากสถานีฐานแบบทำงานต่อเนื่องในประเทศไทยปารมี หมื่นราม
2558การวิเคราะห์ผลกระทบค่าคลาดเคลื่อนชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ที่เกิดจากการใช้นาฬิกาเครื่องรับความเสถียรภาพสูงในการประมวลผลข้อมูล GNSS สำหรับการรังวัดจุดเดี่ยวความละเอียดสูงชัยพร กิจประชา
2553การศึกษาการหาวิถีของยานพาหนะโดยใช้ระบบดาวเทียมนำหนอรุณ บุรีรักษ์
2558การศึกษาผลกระทบของข้อมูลความโน้มถ่วงพิภพที่มีต่อการปรับแก้โครงข่ายระดับชั้นที่ 1 ในพื้นที่ประเทศไทยทวีชัย ชูเชิด
2547การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองมาตรฐานของโทรโพสเฟียร์ที่แตกต่างกันในการประมวลผลเส้นฐานในประเทศไทยประพจน์ เฉลิมวัฒนชัย
2559การศึกษาเปรียบเทียบการใช้แบบจำลองไอโอโนสเฟียร์แบบต่างๆในพื้นที่ประเทศไทยสำหรับเครื่องรับความถี่เดี่ยวคุณพุฒิ์ ปราการรัตน์
2558การหาการเคลื่อนตัวและความลึกล็อคของรอยเลื่อนสะกายในพม่าโดยใช้ข้อมูลจีพีเอสทัตวรรณ หลั่งทิม
2549การหาปริมาณความชื้นในบรรยากาศด้วยค่าการรังวัดจากจีพีเอสสำเนียง สุตระ
2559การหาปริมาณไอน้ำในบรรยากาศจากสัญญาณดาวเทียมจีเอ็นเอสเอสโดยใช้ค่าอุณหภูมิเฉลี่ยท้องถิ่นธนพัทธ์ จงรักชอบ
2554การหาวิธีที่เหมาะสมสำหรับการแปลงค่าพิกัดจีพีเอสประเทศไทยเข้าสู่กรอบอ้างอิงนานาชาติ ปี ค.ศ. 2005 ด้วยซอฟต์แวร์ GIPSYพัลลภ พยัคเลิศ
2546การใช้รถแท็กซี่ที่ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณจีพีเอสเพื่อบันทึกเวลาการเดินทางในกรุงเทพมหานครชวลิต ทิพากรวงศ์