Browsing by Author กระมล ทองธรรมชาติ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 39  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2518กบฎวังหลวง (26 กุมภาพันธ์ 2492)สุเพ็ญ ศิริคูณ
2516กบฎแมนฮัตตันสุดา กาเดอร์
2516กระทรวงมหาดไทยกับการศึกษาประชาบาล : ศึกษาหน้าที่บทบาทและปัญหาเรืองชัย จงสงวน
2510กลวิธีบ่อนทำลายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยภุมรัตน ทักษาดิพงศ์
2513การควบคุมรัฐบาลโดยวิธีตั้งกระทู้ถามในรัฐสภาไทยประเสริฐ โยธีพิทักษ์
2521การปฏิวัติ 2501 กับผลสะท้อนทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจำนงค์ ใจเที่ยง
2513การปฏิวัติ พ.ศ. 2475 กับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการปกครองของประเทศไทยเกียรติชัย พงษ์พาณิชย์
2518การลาออกของรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เมื่อ 24 กรกฎาคม 2487อดุลย์ กอวัฒนา
2519การศึกษาการปกครองของเจ้าสีหนุฯบัณฑิตย์ ธนาธนะ
2516การศึกษาวิเคราะห์ระบบคณะรัฐมนตรีอังกฤษ : เน้นเรื่องพื้นฐานอำนาจการเมือง องค์กร และอำนาจหน้าที่สุกิจจา กรุณานนท์
2517การศึกษาเชิงเปรียบเทียบพรรคการเมืองไทย ศึกษาเฉพาะกรณีพรรคเสรีมนังคศิลากับพรรคสหประชาไทยธงไชย แสงประดับ
2514การศึกษาเปรียบเทียบระบบกรรมาธิการของรัฐสภาไทย และสหรัฐอเมริกาเกษมศักดิ์ แสนโภชน์
2521การสร้างฐานอำนาจทางการเมืองของหลวงพิบูลสงคราม : ศึกษาเฉพาะกรณีการกวาดล้างปรปักษ์ทางการเมืองในปี พ.ศ. 2481สุรพันธุ์ บุณยมานพ
2510กำเนิดพรรคการเมืองในประเทศไทยขจัดภัย บุรุษพัฒน์
2508ความขัดแย้งระหว่างจีนคอมมิวนิสต์กับรัสเซียจิรศักดิ์ มุทิตาภรณ์
2537ความล้มเหลวในการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินโดยวิธีตั้งกระทู้ถามสฤษฏ์ชัย เอนกเวียง
2510ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียมานพ ภาคสุวรรณ
2510ความสัมพันธ์ระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซียมานพ ภาคสุวรรณ
2515ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา ระหว่าง พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2504ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน
2519ทัศนคติของนายตำรวจที่มีต่อการเมืองและการบริหารราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจนักเรียนสารวัตรและผู้บังคับกองรุ่นที่ 10สุวรรณ สุวรรณเวโช