Browsing by Author กัลยา วัฒยากร

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 20
Issue DateTitleAuthor(s)
31/12/2019MARINE RESOURCES CONSERVATION AWARENESS AMONG THE BARGES CREWMEN AROUND PORT OF KOH SICHANG CHONBURI PROVINCE.-
2537การกระจายของอะลิฟาติกและอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน ในตะกอนบริเวณอ่าวไทยจรูญ สารินทร์
2533การกระจายและฟลักซ์ของธาตุอาหารในป่าชายเลน คลองหงาว จังหวัดระนองสุภาพร รักเขียว
2539การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งจากการวิเคราะห์ค่าซีโอดีโดยวิธีการตกตะกอนผลึกทางเคมีขนิษฐา ทวีถาวรสวัสดิ์
2559การประเมินการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงครามประพิม ปิยางสุ
2559การประเมินผลกระทบทางนิเวศวิทยาของน้ำจืดต่อระบบนิเวศชายฝั่งอ่าวไทยตอนใน : รายงานผลการวิจัยอัจฉราภรณ์ เปี่ยมสมบูรณ์; กัลยา วัฒยากร; ณิฎฐารัตน์ ปภาวสิทธิ์; วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล; ปราโมทย์ โศจิศุภร; สมภพ รุ่งสุภา; ณิชยา ประดิษฎ์ทรัพย์; พรเทพ พรรณรักษ์; สุริยัณห์ สาระมูล
2543การสะสมของมลสารอินทรีย์ชนิดสลายตัวยากในดินตะกอนและหอยแมลงภู่ Perna viridis จากบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาครดำรงค์ศักดิ์ น้อยเจริญ
2544การสะสมของโลหะหนักในดินตะกอนและต้นแสมขาว (Avicennia alba Bl.) บริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่างกัลยา รัตนสุทธิพงษ์
2535การแพร่กระจายของธาตุอาหารในแม่น้ำบางปะกงพรทิพย์ งานสกุล
2555ความพร้อมขององค์กรที่เกี่ยวข้องในการขจัดคราบน้ำมันรั่วไหลในน่านน้ำไทยอภิวัฒน์ นวลรัตนตระกูล
2559ปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อการป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันจากเรือบรรทุกน้ำมันในประเทศไทยธนกฤต ปาลวัฒน์
2534ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ ดินตะกอน และหอยแมลงภู่ (Perna viridis) บริเวณแม่น้ำท่าจีนตอนล่างเกศินี สรรวานิช
2538ปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนในน้ำ และตะกอนบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดระยองกฤตยาพร ทัพภะทัต
2539ผลของน้ำทิ้งชุมชนต่อระบบนิเวศแนวปะการังบริเวณอ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ตนลินี ทองแถม
2560พฤติกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลของนักศึกษาระดับปริญญาตรีบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกของประเทศไทยณัชชารีย์ ชัยศิริจิรสิน
2535พฤติกรรมของธาตุอาหารบริเวณเอสทูรีแม่น้ำท่าจีนปัญญานีย์ พราพงษ์
2550ระบบสนับสนุนการตัดสินใจบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อวาริชกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบยั่งยืนสมภพ รุ่งสุภา
2537สมบัติบางประการทางกายภาพและเคมีของดินป่าชายเลน จังหวัดพังงาจินตนา กรมน้อย
2546สารฮิวมิกในดินตะกอนสวนป่าชายเลน อ่าวปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชสมัคร อินธิแสง
2538แคดเมียมและสังกะสีในน้ำ ตะกอนและหอยกาบ Hyriopsis myersiana ของแม่น้ำปิงศักดิ์สิรินทร์ ธีรพันธุ์เสถียร