Browsing by Author กาญจนา แก้วเทพ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 168  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2557กรอบความรู้เรื่องเพศตามทัศนะของฟูโกต์ในเพลงไทยจิรเวทย์ รักชาติ
2553กระบวนการ และกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ และการยอมรับของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์เอกพงศ์ จันทร์กล่ำ
2549กระบวนการตัดสินใจและอิทธิพลของสื่อบุคคลและสื่อมวลชนที่มีต่อการตัดสินใจเลิกเล่นการพนันฟุตบอลของกลุ่มผู้เล่นการพนันฟุตบอลวริทธิ์ โอนพรัตน์วิบูล
2549กระบวนการต่อรองของหมอลำและผู้ชมหมอลำที่มีต่อบทบาทและอิทธิพลของระบบอุตสาหกรรมวัฒนธรรมประยุทธ วรรณอุดม
2547กระบวนการสร้างความหมาย และบทบาทวาทกรรม "รายการนายกฯทักษิณคุยกับประชาชน"ญาณิศภาค กาญจนวิศิษฐ์, 2523-
2550กระบวนการสร้างสรรค์และนำดนตรีของ ดนู ฮันตระกูล มาใช้ในงานสื่อสารมวลชนกัณหรัตน์ เหลื่อมเจริญ
2550กระบวนการสื่อสารกับเยาวชนของเครือข่ายครูนักรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่สุรัชตา ราคา
2553กระบวนการสื่อสารเพื่อปรับแปลงความหมายในพิธีกรรมงานศพบุษยากร ตีระพฤติกุลชัย
2555กระบวนการสื่อสารเพื่อสืบทอดประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ตกุลธิดา อู่บูรณกุล
2552กระบวนการสื่อสารเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ที่มีต่อเยาวชนชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) ในปี พ.ศ. 2551-2552สโรชา เตชะกฤตภูริพงศ์
2548กระบวนการแสวงหาข้อมูลข่าวสารในการขอมีสัญชาติไทยของชนกลุ่มน้อยในเขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายสุริยา สมบูรณ์
2553กลยุทธ์การบริหารจัดการวิทยุผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศทางวิทยุชุมชนเครือข่ายทั่วประเทศพรชัย ฉันต์วิเศษลักษณ์
2546กลยุทธ์การสร้างความบันเทิงในรายการสนทนาบันเทิงทางโทรทัศน์ปานทิพย์ แสงสว่าง
2546กลยุทธ์การสร้างตลาดของสถานีรูปแบบรายการเพลง "แบงคอก เรดิโอ"ปานันท์ หงษ์น้อย
2539กลยุทธ์การสื่อสารแนวคิดเกี่ยวกับสุขภาพ ผ่านรูปแบบที่เป็นการ์ตูนของคุณประยูร จรรยาวงษ์ยุทธนา จินดากุล
2555กลยุทธ์การสื่อสารในการสอนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับกลางปรมาภรณ์ เกษียรสินธุ์
2542กลยุทธ์การใช้สื่อและกิจกรรมรณรงค์ของ บอดี้ ช็อปเพื่อ นำเสนอเนื้อหาสิ่งแวดล้อมพัตราภรณ์ หงษ์ทอง
2540กลยุทธ์การใช้อารมณ์ขันในการโฆษณาทางโทรทัศน์พรรณทิพา อุปลวรรณา
2546การควบคุมของรัฐและการแทรกแซงสื่อมวลชนในรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (2544-2545)สิริลักษณ์ พัฒนลีลาวงศ์
2555การตัดสินใจซื้อของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับเมนูอาหารและร้านอาหารผ่านเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาสื่อที่ผู้บริโภคสร้างเองวนัสนันท์ ร่มโพธิ์