Browsing by Author กาวี ศรีกูลกิจ

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 38  next >
Issue DateTitleAuthor(s)
2548การดัดแปรฝ้ายเพื่อการย้อมผ้าใยผสมพอลิเอสเทอร์และฝ้ายในขั้นตอนเดียวพวงแก้ว ชาวโพงพาง
2544การดัดแปรสมบัติการรับสีย้อมของผ้าฝ้าย ในขั้นตอนการเตรียมผ้า : รายงานผลการวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ
2548การตรึงสีย้อมไดเร็กต์บนผ้าฝ้ายโดยอาศัยเมทาคริลิก-มาเลอิกแอนไฮไดรด์โคพอลิเมอร์กนกวรรณ ภูติยานันต์
2554การปรับปรุงความสามารถการย้อมติดสีและตกแต่งสำเร็จต้านแบคทีเรียของผ้าฝ้ายด้วยแคตไอออนิกไฮเพอร์บรานช์พอลิแอมิโดแอมีน-ไคโตซานวิชชุดา ยิ่งนคร
2555การปรับปรุงสมบัติของพอลิแล็กทิกแอซิดด้วยยางธรรมชาติมาเลเอตกราฟต์พอลิแล็กทิกแอซิดน้ำหนักโมเลกุลต่ำอภิชา เทพธวัช
2551การปรับผิวผ้าฝ้ายเคลือบไคโตซานด้วยโซเดียมไนไตรต์เพื่อเพิ่มความสามารถในการย้อมสีรีแอกทีฟเสรณี ศรีสุข
2555การปรับสภาพเบื้องต้นของผ้าฝ้ายด้วยโปรตีนถั่วเหลืองสำหรับการย้อมด้วยสีสกัดจากแก่นขนุนและการตกแต่งด้วยน้ำมันลินสีดมาเลเอตอาณัติ ชีวอาณัติ
2546การผนึกสีย้อมธรรมชาติจากดอกคำฝอย Carthamus tinctorius และขมิ้นชัน Curcuma longa บนผ้าฝ้ายด้วยกรดพอลิคาร์บอซิลิกผุสดี แซ่ลิ่ม
2550การพัฒนาเทคนิคการผสมพอลิเอทีนเทเรฟทาเลตกับแป้งมันสำปะหลังโดยใช้พอลิเอทิลีนไกลโคเลตบิสฟีนอลเอเป็นสารช่วยผสมธุวชิต ปรีชาเวทยากุล
2545การสกัดเคราตินจากขนไก่เพื่อใช้ตกแต่งหน่วงไฟสำหรับผ้าฝ้ายธนาวัฒน์ ชัยวุฒินันท์
2557การเตรียมกราฟีน/พอลิไพร์โรล-โค-ฟอร์มิลไพโรลล์คอมพอสิตสำหรับการเคลือบพอลิยูรีเทนต้านไฟฟ้าสถิตศิริลักษณ์ อรุณสวัสดิ์
2549การเตรียมนาโนคอมพอสิตที่ย่อยสลายทางชีวภาพจากพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ/แป้งมันสำปะหลัง/มอนต์มอริลโลไนต์จุรีพร นันทรักษ์
2550การเตรียมนาโนคอมพอสิตพอลิพรอพิลีน-ไฮโดรโฟบิกซิลิกาศิวลักษณ์ จันทร์คง
2549การเตรียมผ้าฝ้ายและผ้าไหมสะท้อนน้ำด้วยออร์แกโนซิเลนร่วมกับนาโนซิลิกอนไดออกไซด์ธัญวรัตน์ พิพัฒน์ชาญชัย
2553การเตรียมพอลิเมอร์ผสมพอลิแล็กทิกแอซิด/ไฮโดรโฟบิกไคโตซานเพียงรวี นกน้อย
2547การเตรียมฟิล์มนาโนคอมโพสิตออร์กาโนเคลย์/พอลิพรอพิลีนที่ย้อมสีได้วลัยกร นิตยพัฒน์, 2522-
2559การเตรียมฟิล์มเซลลูโลสที่มีรูพรุนระดับนาโนเมตรจากเศษฝ้ายเหลือทิ้งสุจินันท์ บัวทอง
2551การเตรียมมอนต์มอริลโลไนต์ชนิดแยกชั้นแผ่นและประยุกต์เป็นนาโนฟิลเลอร์ในเส้นใยพอลิโพรพิลีนสาริศ ถนอมชาติ
2553การเตรียมวัสดุเชิงประกอบพอลิโพรพิลีน/แอลคิลฟอสฟอเนตเซลลูโลสสุภาภรณ์ พรหมสุรินทร์
2554การเตรียมสารช่วยผสมพอลิแล็กทิกแอซิด-g-มาเลอิกแอนไฮไดรด์ : รายงานวิจัยกาวี ศรีกูลกิจ; ประณัฐ โพธิยะราช; ดวงดาว อาจองค์